HIJ KOOS ERVOOR OM JOUW VADER TE ZIJN | World Challenge

HIJ KOOS ERVOOR OM JOUW VADER TE ZIJN

David Wilkerson (1931-2011)May 31, 2018

Sommige christenen worden voortdurend overweldigd door angst. Sommigen zijn altijd moedeloos terwijl anderen zich schuldig voelen, bang dat ze nooit de overwinning op de zonde zullen krijgen. Ze vrezen hun baan, hun gezondheid, hun familie te verliezen. Ze hebben absoluut geen vrede, vreugde of rust. Op dat moment hoor ik Jezus vragen: "Ben Ik al zo lang bij je en toch zie je het niet? Ken je God nog steeds niet als je Vader?"

Uit je intimiteit met Christus moet een openbaring komen dat je een Vader in de hemel hebt, Die je nauwgezet heeft getoond wat Hij is en wat Hij voor jou wil zijn!

Ten eerste koos hij ervoor om je Vader te zijn. Je hebt Hem niet gekozen, Hij heeft jou gekozen. Is God heerser van hemel en aarde? Is hij almachtig? Heeft Hij alle macht? Troont Hij boven de watervloed (Psalm 29:10)? Het antwoord op al die vragen is een volmondig ‘ja’. Maar in deze laatste dagen wil God dat je nog een openbaring van Hem krijgt - Hij wil dat je begrijpt dat je Zijn zoon of dochter bent.

Toen Jezus over de aarde wandelde, leefde Hij elk uur in het zonlicht van de liefde van Zijn Vader, nooit in verwarring, nooit in twijfel. Daarom kon Hij alles onder ogen zien wat de vijand Hem toewierp - elke ontbering, elke beproeving - omdat Hij wist dat Zijn Vader bij Hem was. Hij kon zeggen: "Mijn Vader heeft mij gezonden; Hij koos mij en benoemde Mij en Hij is altijd bij Mij. Ik ben nooit alleen!"

Je Vader zegt tegen je: "Ik wil boven je zweven, om je Beschermer te zijn, om in elke behoefte te voorzien, om je door al je beproevingen heen te helpen. Ik kies ervoor om een ​​Vader voor je te zijn, dus accepteer Mijn liefde."

God koos ervoor om jouw Vader te zijn op basis van liefde en genade alleen. Er is geen andere voorwaarde. Hij wachtte niet tot je goed genoeg was of al je leerstellingen had uitgewerkt. Nee, Hij zei: "Zelfs toen je verloren was in de zonde, hield ik van je."

Download PDF