JE BESTE WERK LIGT NOG VOOR JE | World Challenge

JE BESTE WERK LIGT NOG VOOR JE

David Wilkerson (1931-2011)May 10, 2018

Terugblikkend op mijn leven, verbaas ik me over het verdriet, de diepe wateren en de vlammende vuren die ik heb doorstaan. Zelfs de herinnering aan sommige van deze ervaringen is pijnlijk. Toch kan ik met zekerheid zeggen: "Gods Woord is waar. Hij heeft mij uit elke beproeving gered en ik prijs Hem!"

Ik ben er zeker van, dat velen van jullie die dit lezen, diverse problemen in jullie verleden kunnen beschrijven en je zou hele verhalen te vertellen hebben. Hoe zou jouw verhaal klinken? Als je Jezus liefhebt met heel je hart, zou je getuigenis waarschijnlijk zijn: "God heeft me altijd doorgeholpen. Ik ben nooit helemaal ondergegaan en die dingen liggen nu achter me. Ik ben er nog steeds en ik ben nog steeds de Heere aan het prijzen!"

God is echter niet tevreden met slechts een welgemeend "dank U" van ons. Hij zegt: "Wacht even, Mijn kind. Ik heb je niet door al je uitdagingen heen geleid, alleen maar om je een dankbare overwinnaar te maken. Nee, Ik heb een grote investering in je gedaan en Ik zal je je ervaringen niet laten verspillen. Je beste werk ligt nog voor je!"

Toen Paulus een oudere man was met jarenlange ervaring, sprak hij vanuit zijn hart met zijn vrienden: "Het allerbeste voor mij zou zijn om nu naar huis te gaan en bij mijn Heere te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar ik ben een veteraan en ik weet dat ik hier nodig ben. Deze generatie moet iemand zien die ondanks alle beproevingen overleeft en zich verblijdt. Anderen zullen worden geconfronteerd met alles wat ik heb meegemaakt en ze moeten weten dat God ze er doorheen zal leiden. Ik heb het niet alleen overleefd, maar ik heb het ook gedaan met echte hoop. Ik verheug me in de Heere, voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan" (zie Filippenzen 1: 21-26).

Laat je lijden niet tevergeefs zijn. Wees vastbesloten om meer te leren over Gods liefde en trouw te midden van dit alles.

Download PDF