JE STAAT OP HET PUNT BEVRIJD TE WORDEN! | World Challenge

JE STAAT OP HET PUNT BEVRIJD TE WORDEN!

David Wilkerson (1931-2011)April 5, 2018

De Bijbel maakt duidelijk dat er demonische machten aan het werk zijn, die valkuilen voor christenen graven. Satan is absoluut vastbesloten om elke gelovige die heilig en met volledige toewijding aan Jezus Christus wandelt, omver te werpen. Begrijp wel; Satan is niet alomtegenwoordig - hij kan niet overal tegelijk zijn - en hij weet niet alle dingen. Maar hij heeft menigten van demonische wezens, vorstendommen en duistere machten onder zijn bevel. En deze duistere machten spannen strikken voor je. "De goddelozen hebben voor mij een strik gezet" (Psalm 119:110). "Zij hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou" (Psalm 142:4).

Geliefde, de duivel spant een valstrik voor je die je niet kunt zien. Daarom moet je te allen tijde op je hoede zijn. Hij kan slechte mensen gebruiken, hij kan verleidingen van het vlees gebruiken, hij kan zelfs andere christenen gebruiken, maar je kunt er zeker van zijn dat Satan erop uit is om je in zonde te vangen.

Als je ten prooi bent gevallen aan zijn val en nu in slavernij leeft, moet je je realiseren dat je val hoogstwaarschijnlijk niet met voorbedachten rade was. De duivel wist van een zwakheid in jou en hij heeft je erin verstrikt. Je kunt jezelf voortdurend de schuld geven, denkend: "Hoe heb ik ooit zoiets kunnen doen?" Maar jezelf pijnigen is verspilling van tijd! Je zult nooit kunnen achterhalen hoe je zo dwaas, blind en roekeloos hebt kunnen zijn. Breng je gedachten dus terug op Jezus, want ik heb ongelofelijk nieuws voor je. Je staat op het punt bevrijd te worden!

Als je op de één of andere manier door de vijand bent vastgeketend en in zijn val bent gevallen, toch wetende dat je God met je hele hart liefhebt, zal de Heere je niet toestaan ​​het slachtoffer van de vijand te blijven. Lees het Woord van God met hernieuwde toewijding en vraag de Heilige Geest om je onderscheidingsvermogen te geven. Er is kracht in de Naam van Jezus en Hij zal je bevrijden en je beschermen!

Download PDF