JEZUS BIDT VOOR JOU | World Challenge

JEZUS BIDT VOOR JOU

David Wilkerson (1931-2011)April 25, 2018

Jezus bad doorlopend. Hij ging naar de bergen om te bidden; hij zocht naar plaatsen van eenzaamheid voor gebed. Hij bad 's ochtends en' s avonds. In feite zei Jezus dat Hij niets deed zonder het eerst van zijn Vader te horen - in gebed.

Johannes 17 gaat helemaal over het gebed van Jezus voor zijn discipelen en zijn mensen - allen die Hem volgden en in Hem geloofden. Toch bad Jezus niet alleen voor Zijn volgelingen, maar "ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven" (vers 20). Wat een krachtige waarheid. De uitdrukking "die in Mij zullen geloven", omvat jou en mij!

Geliefden, Jezus bad voor ons, toen Hij in het vlees op deze aarde wandelde, maar dit gebed verdween niet in de lucht. Het heeft al die tijd op Gods altaar gebrand en God heeft het gebed van zijn Zoon voor ieder van ons aanvaard. Eeuwen geleden waren we in Zijn gedachten; Hij nam dit gebed zelfs op in zijn Woord, wetende dat we het zouden lezen.

Op dit moment bidt Jezus voor overtreders die zich nog niet tot Hem hebben gekeerd. De Schrift zegt dat Hij tot het uiterste kan redden - "tot het einde der tijden" - iedereen die ooit naar Hem toe zal komen.

Gedurende mijn jarenlange bediening, heb ik veel verslaafden glansrijk gered zien worden. Elke keer denk ik bij mezelf: "Deze moet wel een biddende moeder of een bemiddelende grootmoeder hebben en God beantwoordt de gebeden van die heilige strijders." Maar nu realiseer ik mij iets wat zelfs nog mooier is dan dat. Jezus bad al die tijd voor hen! "Ik bid ... voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven " (Johannes 17:9 en 20).

Als je bij de Heere bent weggelopen, zul je nooit wegkomen van Zijn gebeden. De Vader beantwoordt Zijn Zoon. Iedereen die zich tegen Hem verzet en op zijn zondige weg blijft doorgaan, verhardt zijn hart voor de gebeden van Christus – Die op aarde voor hen heeft gebeden en nu nog steeds voor hen bidt.

Download PDF