JEZUS DIENEN ZONDER ANGST | World Challenge

JEZUS DIENEN ZONDER ANGST

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

"Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht... dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven." (Lukas 1:68, 74-75).

Twee ontzagwekkende barmhartigheden zijn ingebed in deze belofte van God: eerst zou er een Verlosser komen die ons zou redden van onze vijanden. Ten tweede zou de Heiland ons in staat stellen om Hem te dienen zonder angst, in heiligheid en gerechtigheid, alle dagen van ons leven. Deze beloften werden vervuld in Jezus 'overwinning aan het kruis, waar de Heer alle overheden en machten van de duisternis versloeg, zijn voet op Satans hoofd zette en het verpletterde.

Christus zorgde ervoor dat we al onze dagen zonder angst kunnen leven. "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde." (1 Johannes 4:18). Johannes heeft het niet over onwrikbare liefde, of zelfs volwassen liefde in een christen. Dat is niet waar perfecte liefde begint voor ware gelovigen. Volgens Johannes is de eerste overweging van volmaakte liefde onvoorwaardelijke liefde voor onze broeders en zusters in Christus. "Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden." (1 Johannes 4:12).

Als je geïnteresseerd bent in een leven zonder angst, zegt Johannes, is er een manier om daar te komen. Inderdaad, er is een volmaakte liefde die alle angst verdrijft, en hier is de eerste stap die we allemaal moeten nemen: "Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben." (1 Johannes 4:11).

Van anderen houden is iets dat ons wordt opgedragen. Johannes zegt in het vorige hoofdstuk: "En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft." (1 Johannes 3:23).

Van anderen houden is meer dan vergeving, veel meer. Het betekent om gemeenschap te bieden, anderen hoog te achten en onszelf hen ter beschikking te stellen in tijden van nood. Volgens Johannes zullen we alleen dan zonder angst leven, wanneer onze liefde in overeenstemming is met Gods Woord - wanneer we Zijn liefde voor ons omhelzen en we elkaar onvoorwaardelijk liefhebben.

Download PDF