JEZUS HEEFT DE OVERWINNING BEHAALD! | World Challenge

JEZUS HEEFT DE OVERWINNING BEHAALD!

Gary WilkersonApril 30, 2018

"Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? ... Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Mattheüs 6:25 en 33).

Velen van ons leven in een denkbeeldige wereld. We geloven dat we zijn vrijgekocht. We zijn gewassen en verlost, heilig gemaakt - puur, schoon, gewassen - en leven rechtvaardig voor God. Dat is tenminste de gedachte in ons onderbewustzijn.

Maar in werkelijkheid kun je twijfels hebben, waardoor je je afvraagt: "Ben ik echt vrijgekocht?" Je hebt misschien strijd en vanwege deze vraag bid je dagelijks: "Heere, bevrijd mij! Bevrijd me van de slavernij, van de macht van de zonde, van de gebruikelijke zondige patronen, verslavingen. Maak mij vrij!"

Ik ben blij om je te kunnen vertellen, dat de manier waarop je je leven ziet en de manier waarop de Vader je ziet, verschillend zijn. Jij smeekt: "Heere, verander mij!" Terwijl je al bent veranderd, omdat je Jezus Christus hebt ontmoet en bent gewassen door het bloed van het Lam. Toen je werd gereinigd door zijn kostbare bloed, werd je vrijgemaakt en je bent nu een nieuwe schepping. Je hoeft niet naar het altaar te komen en in wanhoop en met een schuldgevoel te pleiten en te smeken.

Wanneer Jezus spreekt over "het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid eerst zoeken", verzekert Hij ons dat Hij de overwinning voor ons heeft behaald! Er is geen onrust, geen angst en geen veroordeling, omdat Hij nooit verandert. Dus wanneer je naar het altaar komt, kom dan om Hem te aanbidden en te prijzen voor Zijn liefde en genade, omdat je verlost bent.

Download PDF