JOUW VRIENDEN DOEN ERTOE VOOR GOD! | World Challenge

JOUW VRIENDEN DOEN ERTOE VOOR GOD!

David Wilkerson (1931-2011)
July 6, 2018

Je hebt waarschijnlijk verschillende vriendenkringen, inclusief zakelijke - je collega's, partners of klanten - en ook kennissen waarmee je iets oppervlakkiger omgaat. We zouden de wereld helemaal moeten verlaten, om dit soort contacten te vermijden.

God geeft het meest om jouw intieme cirkel, je boezemvrienden. Dit zijn de mensen van wie je het meest houdt en die invloed hebben in je leven. Je bent het over de meeste dingen eens en je voelt je veilig en opent je hart voor elkaar.

Het is belangrijk om te weten, dat als je een volgeling van Jezus bent, je door Satan verleid zult worden om ongelijke vriendschappen te vormen. Hij zal proberen iemand in je leven te brengen die al het godzalige in jou kan vernietigen! Je denkt misschien: "Wacht even! Ik wil niet aan mijn vrienden beginnen te twijfelen." Als je echte vrienden bent, samengebracht door de Geest van Christus, heb je niets te vrezen bij het onderzoeken van je relaties met hen. Maar het zou verstandig zijn, als je naar je vriendschappen kijkt in het licht van de Schrift.

Een ware, godvruchtige vriend, zal altijd de kant van Gods Woord kiezen, en niet alleen jouw kant, alleen omdat je vrienden bent. Zo'n vriend zal genoeg van je houden om je de waarheid te vertellen, ook al kan het soms pijn doen.

Geliefden, je vrienden zijn een ernstige zaak voor God - omdat hun acties ernstige gevolgen hebben. De Bijbel is heel duidelijk: "Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand, anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf" (Spreuken 22:24-25). "Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthe 15:33).

Ga vandaag staan. Als je goddeloze vrienden in je directe omgeving hebt, verbreek die vriendschappen dan. Wees altijd alert op Satans pogingen om iemand in jouw leven te plaatsen, die het werk van Christus in jou zou vernietigen.

Bid vandaag dit gebed: "Heere, open mijn ogen voor al mijn vriendschappen. Help me om ze duidelijk te zien, of ze nu goed of slecht zijn, en mogen al mijn vriendschappen tot Uw eer zijn!"

Download PDF