OMDAT JE GODS GELIEFDE KIND BENT | World Challenge

OMDAT JE GODS GELIEFDE KIND BENT

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

De Schrift maakt duidelijk dat het antwoord op alles in ons leven bestaat uit gebed, gemengd met geloof. De apostel Paulus schrijft: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" (Filippenzen 4:6). Paulus zegt ons: "Zoek de Heere op elk gebied van uw leven en bedank Hem vooraf dat Hij u hoort."

Paulus' nadruk is duidelijk: bid altijd als eerste - niet als een laatste redmiddel. Jezus zegt ons: "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Mattheüs 6:33).

Waarom is het zo moeilijk voor christenen om God te zoeken wanneer zij ten einde raad zijn? De Bijbel bestaat tenslotte uit één lang getuigenis dat God het geroep van Zijn kinderen hoort en hen  met tedere liefde beantwoordt.

  • "De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep" (Psalm 34:16).
  • "Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden" (Psalm 34:18).
  • "… het gebed van oprechten is Hem welgevallig" (Spreuken 15:8).

De Bijbel geeft ons veel beloften als het gaat om gebed, maar ook waarschuwingen over het gevaar van het verwaarlozen van het gebed: "hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen?" (Hebreeën 2:3). Het Griekse woord voor "veronachtzamen" betekent hier "van weinig belang; te licht opvatten."

Hoe kan Gods eigen volk beweren van Hem te houden en Zijn beloften te geloven, maar toch nooit dichtbij Zijn hart komen?

De schrijver van Hebreeën roept ons op om "met volle zekerheid tot God te naderen" (zie Hebreeën 10:22). Gods deur staat altijd open voor Zijn kinderen en vergis je niet, Hij is volkomen getrouw. Ga regelmatig naar je binnenkamer en zoek Hem met heel je hart. Je antwoorden komen misschien niet van de ene op de andere dag, maar God zal Zijn werk op Zijn tijd en wijze doen - omdat je Zijn geliefde kind bent.

Download PDF