IS ONZE EERSTE LIEFDE VERWELKT? | World Challenge

IS ONZE EERSTE LIEFDE VERWELKT?

David Wilkerson (1931-2011)
June 5, 2018

Jezus vertelde de christenen in de kerk van Efeze - een kerk gesticht op de goddelijke leer van de apostel Paulus - dat zij "hun eerste liefde hadden verlaten" (zie Openbaring 2:4).

Wanneer Jezus hier de woorden 'eerste liefde' gebruikt, heeft Hij het niet over de onvolwassen liefde die we ervaren wanneer we voor het eerst worden gered. Integendeel, Hij heeft het over exclusieve liefde. Hij zegt: "Ik nam ooit de eerste plaats in je hart in, maar nu heb je andere dingen toegestaan ​​om Mijn plaats in te nemen."

Het is belangrijk op te merken dat van alle zonden die Jezus in de zeven nieuwtestamentische kerken in Azië aanwijst, de eerste zonde die Hij noemt degene is die Hem het meest treft: een verlies van genegenheid voor Hem.

De christenen in Efeze hadden uitzonderlijk onderwijs van Paulus ontvangen; terwijl ik de brieven van Paulus aan de Efeziërs lees, sta ik versteld van het evangelie dat deze mensen hoorden en naleefden. Ze leefden dicht bij de Heere en Paulus complimenteert hen uitvoerig in Efeze 1:1-5.

Deze christenen waren "samen met Christus levend gemaakt ... en samen opgestaan, en met Hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus" (zie Efeziërs 2:5-6). Wat een beschrijving van een gezegend en heilig volk! Het is duidelijk dat de Efeziërs niet zomaar een stel nieuwelingen of lauwe heiligen waren. Jezus onderzocht hier harten van mensen die goed gefundeerd waren op de waarheid van het evangelie. Toch wees Hij erop dat er iets diep mis was: "Op de één of andere manier heb je in je hele werk je eerste liefde laten verwelken."

Ik geloof dat deze waarschuwing aan de Efeziërs bedoeld is voor elke christen die in deze laatste dagen leeft. De Heere vertelt ons eenvoudigweg: "Het is niet genoeg voor je om een ​​zorgzame, gevende en ijverige dienaar te zijn, die zich aan morele normen houdt. Als in dit hele proces je genegenheid voor Mij niet toeneemt, dan heb je je eerste liefde verlaten."

Ik moedig je aan om je hart vandaag te onderzoeken en terug te gaan naar je eerste liefde. Vraag God om genade en kracht om je liefde voor Christus weer te beschermen.

Download PDF