OVERGAVE: TERUGGEVEN AAN JEZUS | World Challenge

OVERGAVE: TERUGGEVEN AAN JEZUS

David Wilkerson (1931-2011)October 12, 2018

Overgave. Letterlijk betekent overgave iets op te geven aan iemand anders. Het betekent ook dat je iets moet opgeven dat aan jou is toegekend - je bezittingen, macht, doelen, zelfs je leven.

Christenen horen veel over het overgegeven leven, maar wat betekent het eigenlijk? Het overgegeven leven, is de daad van het teruggeven aan Jezus van het leven dat Hij jou schonk. Het is jouw leven volledig in Zijn hand leggen, zodat Hij ermee kan doen wat Hij wil.

Jezus zelf leefde een overgegeven leven: "Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft." (Johannes 6:38). Christus heeft nooit iets in Zijn eentje gedaan; Hij maakte geen beweging en sprak geen woord zonder de opdracht van de Vader. "Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is." (Johannes 8:28-29).

Jezus' volledige overgave aan de Vader, is een voorbeeld van hoe we allemaal zouden moeten leven. Je kunt zeggen: "Jezus was God in vlees; zijn leven was overgegeven al lang voor Hij naar de aarde kwam." Maar het overgegeven leven wordt aan niemand opgelegd, ook aan Jezus niet.

Niemand wordt gedwongen zijn leven aan God over te geven. De waarheid is dat we zoveel van Christus kunnen hebben als we willen. De apostel Paulus wist dit en koos ervoor Jezus’ voorbeeld te volgen van een volledig overgegeven leven. Vroeger, toen hij een zelfingenomen Jezus-hater en vervolger van christenen was, zei hij dat hij de volgers van Christus letterlijk haatte. Hij was goed opgeleid, een man met veel eigenwaarde en ambitie, op weg naar succes. Toch nam de Heere deze zelfgemaakte, zelfbepaalde, op zichzelf gerichte mens en maakte hem een lichtend voorbeeld van het overgegeven leven. Paulus werd een van de meest Godafhankelijke, door God vervulde, door God geleide mensen in de hele geschiedenis.

Paulus verklaarde zijn leven tot een patroon voor allen die ernaar verlangen volledig aan Christus te willen overgeven: "Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven." (1 Timotheüs 1:16).

Download PDF