ROEP SLECHTS TOT HEM | World Challenge

ROEP SLECHTS TOT HEM

David Wilkerson (1931-2011)November 9, 2018

In de eerste jaren van de Kerk vond er een grote vervolging plaats. Tijdens die vreselijke periode werd de apostel Johannes gevangengenomen en naar Rome gestuurd, alvorens hij naar het eiland Patmos werd verbannen om er te sterven. Patmos was een kleine, verlaten plek die bewoond werd door slechts enkele andere gevangenen die daar verbannen waren.

Toen Johannes van boord ging op Patmos, bleef hij achter, verlaten en geïsoleerd. Later zou hij schrijven: "Ik, Johannes […] was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus." (zie Openbaring 1:9).

Waarom kreeg Johannes, een discipel van Jezus, zo'n vonnis? En waarom was Rome, de heersende macht van de wereld, zo wanhopig dat zij hem van de beschaving wilden isoleren? Het is duidelijk dat Rome hem als een bedreiging beschouwde, aangezien hij duidelijk bekend was onder zowel Joden als heidenen.

Vandaag zou Johannes als een mislukking worden beschouwd. Als hij zou worden afgemeten naar de huidige normen van succes, zou hij als niets worden beschouwd: hij had geen kerkgenootschap, geen kerkgebouw, geen geld, geen voertuigen, geen huis en geen fatsoenlijke kleding.

Maar hoe fout zou iedereen zitten! Er gebeurde iets ongelooflijks met Johannes na zijn eerste paar dagen op Patmos. Hij maakte een beslissing die de hele Kerk voor altijd zou beïnvloeden. Simpel gezegd stierf Johannes aan al zijn eigen plannen en dacht alleen aan zijn bediening. Voor zover hij wist, was zijn ballingschap op Patmos zijn laatste bestemming, maar hij besloot om God te aanbidden. "Ik ga in de Geest wandelen en geef mezelf volledig aan het zoeken van Gods aangezicht. Nu heb ik tijd om hem te leren kennen zoals ik dat nog nooit heb gedaan.”

Het leven van Johannes werd teruggebracht naar één focus: alleen Jezus Christus. En hij zei in wezen: "Alles wat ik ooit nodig zal hebben is gebed, aanbidding en gemeenschap met God." Het was daar op Patmos dat Johannes leerde om afhankelijk te zijn van de stem van de Heilige Geest. En het goede nieuws is dat Johannes later zijn vrijheid weer verkreeg en zijn geschriften een gezalfd licht voor de wereld werden.

Je hoeft niet geïsoleerd te zijn om jezelf volledig aan de gemeenschap met de Heere te geven. God zal je ontmoeten waar je ook bent, op elk moment van de dag of nacht, als je slechts tot Hem roept.

Download PDF