TEKENEN VAN DE KOMST VAN CHRISTUS | World Challenge

TEKENEN VAN DE KOMST VAN CHRISTUS

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

"Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen." (1 Thessalonicenzen 5:3-4).

Op dit moment is de wereld in zo'n beroering dat mensen vragen: "Loopt het uit de hand? Zien we het einde van de geschiedenis?" We begrijpen nu wat Jezus bedoelde toen Hij zei: "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden." (Lukas 21:25-26).

Toen Jezus die waarschuwing gaf, voegde Hij deze mededeling toe: "En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." (Lukas 21:27-28).

Alle angstaanjagende dingen die we nu over de aarde zien komen, hebben te maken met de komst van Christus. Na al de grove duisternis die de aarde bedekt, wordt er een wolk in de hemel gevormd, en spoedig zal Christus die wolk binnengaan en zichzelf aan de hele wereld openbaren. "Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is." (Lukas 21:31).

De christenen in de dagen van Paulus wilden dat hij over profetische tijden schreef en Paulus antwoordde: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan." (1 Thessalonicenzen 4:16). Hij ging verder met het beschrijven van deze gebeurtenis en toen zei hij: "Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (Thessalonicenzen 4:18).

De vermaning van Paulus was bedoeld als aanmoediging. Evenzo moeten we vandaag niet piekeren of ons zorgen maken over de actualiteit, omdat we heel goed weten dat dit alles wijst op de komst van de Heere Jezus om Zijn volk weg te nemen.

Toen Jezus zei: "kijk dan omhoog" (Lukas 21:28), vertelde Hij ons dat we onze aandacht op Hem gericht moeten houden en dat Hij spoedig terug zal keren! Werkelijk, dit is onze prachtige hoop!

Download PDF