VAN GROTER WAARDE DAN GOUD | World Challenge

VAN GROTER WAARDE DAN GOUD

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Een van de belangrijkste verzen in de hele Schrift is te vinden in 1 Petrus 1:7: "opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.”

Petrus vertelt ons ook wat we kunnen verwachten bij zulke geloofsbeproevingen: "Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen" (vers 6). Petrus zegt: "Als u een volgeling van Jezus Christus bent, zult u zwaar worden beproefd."

Petrus maakt duidelijk dat dergelijke geloofstoetsen niet bedoeld zijn voor naamchristenen; deze vurige beproevingen zijn bedoeld voor toegewijde gelovigen. Christenen hebben een "levende hoop" vanwege hun geloof (zie vers 3). Eenvoudig gezegd, God zegt tegen ons: "Uw geloof is kostbaar voor Mij, kostbaarder dan alle rijkdom van deze wereld, die op een dag zal vergaan! En in deze laatste dagen - wanneer de vijand allerlei kwaad op u afstuurt - wil Ik dat u standvastig bent, met een onwrikbaar geloof. "

Geliefden, de beproeving van ons geloof is belangrijk, omdat Gods verlossende kracht vrijkomt overeenkomstig ons geloof in Hem. Hoe sterker ons geloof, des te meer Zijn kracht vrij zal komen in ons leven.

Paulus getuigt van zware tegenslagen en beproevingen: "en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden" (Handelingen 20:19). Hij erkent: "Ik weet dat in alles waar ik doorheen ga, de Heere iets in mij probeert te vormen. Hij wil een blijvend geloof voortbrengen!”

En Jacobus schrijft: "Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt" (Jakobus 1:2-3). Jakobus zegt: "Wanneer zware beproevingen over je komen, mag je blij zijn!" De Heere is aan het werk en brengt je tot rust en geloof in Hem.

Download PDF