VOOR DE TROON VAN DE VADER | World Challenge

VOOR DE TROON VAN DE VADER

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2019

Gods dienaren moeten in Zijn aanwezigheid komen, volledig overtuigd dat Hij hen zal antwoorden. Het is goed om de beloften van God met je mee te brengen in gebed - om op die beloften te staan, terwijl je Hem aan Zijn eigen beloften herinnert. Zeker, Hij heeft geen geheugenverlies, maar de Heere houdt ervan als wij Hem aan Zijn eigen beloften herinneren.

Petrus kreeg een visioen en hij vroeg zich af wat het zou kunnen betekenen. Terwijl hij erover nadacht, zei God tegen hem: "Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20). Dit gedeelte van de Bijbel vertelt ons dat wanneer God verklaart dat iets waar is, we het moeten geloven en erop staan, zonder ons vlees te raadplegen. We kunnen eenvoudigweg de betrouwbaarheid van Gods Woord niet meten door onze situatie of onze eigen waardigheid te onderzoeken. Als we dat doen, zullen we uiteindelijk alleen zien dat we onwaardig zijn. Dan kunnen we onszelf het ercht ontzeggen om Zijn Woord te claimen en het onszelf toe te eigenen.

De Bijbel zegt dat we een bedelaars zijn bij Gods troon en dat Christus daar is als onze Bemiddelaar of Pleitbezorger. "Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." (1 Timotheüs 2:5). "Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten." (Hebreeën 7:25). "En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." (1 Johannes 2:1).

Door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis, staat de deur naar de troon van de Vader open voor ons en hebben we toegang om persoonlijk onze verzoeken bij God te brengen. We hebben ook de Heilige Geest, die onze "parakleet" is, onze adviseur, pleitbezorger, trooster, bemiddelaar en voorspraak. Hij herinnert ons aan de eeuwige verordeningen en de goddelijke grondwet waaruit Gods Woord bestaat - dus hebben wij deze ongelooflijke beloften.

Het is geruststellend om te weten dat God waarlijk verheugd is als je Zijn troon met vrijmoedigheid nadert en Hem aan Zijn eigen Woord houdt. En Hij zal ervoor zorgen dat jij zeker weet dat Hij blij met je is.

Download PDF