"WEES NIET BANG!" | World Challenge

"WEES NIET BANG!"

David Wilkerson (1931-2011)
July 5, 2018

God gebiedt ons om onze vijanden niet te vrezen. "Wees dan niet bevreesd voor hen" (Deuteronomium 7:18). Voor Israël vertegenwoordigden "hen" de indrukwekkende, goed bewapende, heidense naties die zij in het beloofde land zouden tegenkomen. Voor ons vandaag vertegenwoordigt "hen" elk probleem, elke moeite en elk overweldigend probleem waarmee we in het leven te maken hebben.

God zegt dat we niet moeten vrezen, dus er is geen andere verklaring nodig. God is almachtig en Hij is Zich bewust van de satanische bolwerken waarmee we geconfronteerd worden​​- elke strik, beproeving en verleiding. Maar Hij zegt nog steeds: "Je zult voor geen van hen bang zijn!"

God vertelde Abraham, een man die in een vreemd land woonde en omringd was door machtige koningen, om niet bang te zijn. Abraham had geen idee waar hij zou eindigen, maar God beloofde zijn schild en buitengewoon grote beloning te zijn (Genesis 15:1). God zei tegen Abraham: "Je zult moeilijkheden krijgen, maar Ik zal je door alles heen beschermen." En Abraham reageerde door in Gods Woord te geloven: "En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid" (Genesis 15:6).

Ditzelfde woord kwam tot de zoon van Abraham, Izaäk. Hij woonde ook in een vijandige omgeving, omringd door Filistijnen die hem haatten en lastigvielen. Ze wilden hem uit hun land verdrijven en de Schrift zegt dat de Filistijnen de putten dichtgooiden die Abraham had gegraven en had achtergelaten voor Izaäk (zie Genesis 26:15). Izaäk voelde zijn hele leven strijd en hij moet soms gedacht hebben: "God, waarom hebt U mij hier neergezet?" Maar God zei: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar" (Genesis 26:24).

Wij zijn ook de kinderen van Abraham en God geeft dezelfde belofte aan ons, als welke Hij aan  Abraham en zijn nageslacht gaf: "En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen." (Galaten 3:29). Onze hemelse Vader ziet elke stap in ons leven en ondanks al onze crises en moeilijkheden, beveelt Hij ons in de Bijbel steeds opnieuw: "Wees niet bang!"

Download PDF