WEET JE DAT CHRISTUS IN JE HART WOONT? | World Challenge

WEET JE DAT CHRISTUS IN JE HART WOONT?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

"Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u" (1 Korinthe 3:16-17).

Paulus begint dit gedeelte van deze brief door te vragen: "Weet je niet?" Het is een beetje een alarmerende vraag, omdat de Korinthische christenen waarschijnlijk al bijna acht jaar in hun geloof waren, maar toch stelt ​​hij hen een van de meest elementaire vragen. "Weet je niet dat je Gods tempel bent?" Misschien hadden ze dat feit niet eerder opgepikt, ook al had Paulus ze er eerder over onderwezen.

Ik wil die vraag ook aan jou stellen. Ben je er jezelf echt van bewust dat je de tempel van God bent? Ben je zelfverzekerd? Is het in orde in je hart? Deze God die in ons woont in een ongenaakbaar licht, zo heerlijk, verbazend, geweldig, kostbaar, liefhebbend, zuiver en heilig, heeft Zich een plaats gekozen om te wonen en dat is in degenen wiens harten nederig en berouwvol zijn.

Welke invloed heeft het op je om te weten dat deze God van de hele schepping in jou leeft? Wat doet dat met alle problemen en crises waarmee je in het leven te maken hebt? De beproevingen en verdrukkingen waar je doorheen moet? De zorgen in je leven? De pijn?

Christus, de geopenbaarde tegenwoordigheid van God, leeft in jou. Gods vuurkolom die de kinderen van Israël leidde, besloot om niet alleen voor je uit te gaan, maar Hij zei: "Wacht even! Kom naar mij toe, of ik kom naar jou toe en zal in jou wonen." De vuurkolom, de wolk, de rook - leeft nu in je. De richting, het leiderschap, het potentieel, de kracht, de heerlijkheid, de liefde, de vrucht van de Geest.

We moeten de Heilige Geest vragen om ons te helpen God te laten zien door levensstijl, door onze eredienst en onze dagelijkse wandel met Hem.

Download PDF