WIJ DIENEN EEN RECHTVAARDIGE KONING | World Challenge

WIJ DIENEN EEN RECHTVAARDIGE KONING

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2019

De Heere heerst met majesteit en kracht over de gehele schepping. Zijn wetten besturen het hele universum - heel de natuur, elke natie en alle aangelegenheden van mensen. Hij heerst over de zeeën, de planeten, de hemellichamen en al hun bewegingen.

"Hij heerst eeuwig met Zijn macht, Zijn ogen houden de wacht over de heidenvolken. Laten de opstandigen zich niet verheffen." (Psalm 66:7). "De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 2 vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid... Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen" (Psalm 93:1-2, 5).

Deze psalmen zijn geschreven door David, die in wezen getuigt: "Heere, Uw getuigenissen - Uw wetten, decreten en woorden - zijn onherroepelijk. Ze zijn volkomen betrouwbaar." De schrijver van Hebreeën laat dit nog eens nagalmen en verklaart dat Gods Levende Woord eeuwig en onveranderlijk is (zie Hebreeën 13:8).

Denk hier eens over na. Er zijn wetten in het universum die bepalen hoe de dingen werken, zonder uitzondering. Overweeg de wetten die de bewegingen van de zon, maan, sterren en aarde beheersen. Deze hemellichamen werden allemaal op hun plaats gezet toen God een woord sprak, en sinds die tijd worden ze geregeerd door wetten die ook door Gods Woord zijn ontstaan.

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat deze grote God onze Vader is en dat Hij medelijden heeft met Zijn kinderen. "Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde" (Hebreeën 4:15). God hoort ons roepen: "Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden." (Psalm 34:18).

Er wordt ons ook verteld dat God de rechtvaardige Koning is die oordeelt naar Zijn wet. Zijn Woord is Zijn grondwet, die al Zijn andere wetten bevat, waarmee Hij rechtvaardig regeert. Alles in het bestaan ​​wordt beoordeeld door Zijn onveranderlijke Woord - inclusief Zijn kinderen!

Simpel gezegd, we kunnen de Bijbel in onze handen houden en weten: "Dit boek vertelt me ​​wie God is. Het beschrijft zijn eigenschappen, aard, beloften en oordelen. Het is Zijn rechtsorde, gesproken met Zijn eigen mond, waarmee hij oordeelt en regeert." Wat een geweldige God dienen wij!

Download PDF