WIJ KENNEN VREUGDE DANKZIJ JEZUS | World Challenge

WIJ KENNEN VREUGDE DANKZIJ JEZUS

David Wilkerson (1931-2011)
June 6, 2018

De psalmist schrijft over een heerlijk geheim; te genieten van een vreugdevol en vervuld leven. "Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht" (Psalm 89:16). De Hebreeuwse betekenis van dit vers suggereert: "Degenen met een openbaring van het vreugdevolle geluid, zullen elke dag wakker worden met vrede, kracht en geluk. Hun leven zal worden vervuld met de vreugde van de ochtendzon. "

Kortgezegd: "Er is een zeker, vreugdevol geluid dat zo'n krachtige betekenis heeft, dat het het fundament is van overwinnend leven. Als je dit geluid kent en begrijpt, word je veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Allen die de betekenis van het vreugdevolle geluid kennen, worden zelfverzekerd en onbevreesd. Zij wandelen door het leven met een steeds groter gevoel van veiligheid. Ze kunnen overwinnen, zelfs als ze door Satan worden gezift. Hun harten zijn standvastig en in rust - omdat de Heilige Geest hun de betekenis achter het vreugdevolle geluid heeft onthuld!

Maar wat is dit vreugdevolle geluid? Het is het geluid van gejubel! Het zou te lang duren om de geschiedenis van het Joodse jubeljaar te verklaren, maar het is te vinden in Leviticus 25. Het is een spannende en bevrijdende studie over Gods beloften, voorziening en zegen.

De profeet Jesaja verklaart dat Jezus Christus ons Jubeljaar is. Hij schrijft: "Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten" (Jesaja 61:1-2).

Jesaja gebruikt hier de taal van het Jubeljaar: "Laat de bazuinen blazen en kondig het vreugdevolle jaar van vrijheid aan dat onze Heiland ons heeft gegeven." Dit was het vreugdevolle geluid - de hele mensheid verkondigend: "Ik heb voorbereidingen voor u getroffen - om de gevangenis te kunnen verlaten, om te worden hersteld binnen je familiekring en alles te ontvangen wat je nodig hebt voor een vervuld leven. Je staat in de vrijheid om een leven te leiden zonder angst, voor welke vijand dan ook. Treed mijn vreugde binnen!"

Download PDF