WIJ ZULLEN JEZUS AANSCHOUWEN | World Challenge

WIJ ZULLEN JEZUS AANSCHOUWEN

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2019

Hemel! De belofte van de hemel is de kern van het evangelie, maar we horen deze dagen niet veel over dit vreugdevolle onderwerp. In feite zegt de Bijbel niet veel over hoe de hemel is. Jezus ging niet zitten met de discipelen om de heerlijkheid en majesteit van de hemel toe te lichten. Hij zei tegen de dief aan het kruis: "Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn", maar hij beschreef het niet (Lukas 23:43).

In 2 Korinthiërs 12:1-6 verwijst de apostel Paulus naar de hemel wanneer hij spreekt over opgenomen te worden in het paradijs. Hij zegt dat hij daar dingen zag en hoorde die hem zo in de war brachten, dat hij geen taal had om het te beschrijven. Hoewel hij dankbaar was voor zijn leven en zijn roeping, was zijn continue verlangen om naar huis te gaan en bij de Heere te zijn. Hij sprak welsprekend over zijn verlangen naar de hemel toen hij schreef: "Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen." (2 Korinthiërs 5:8).

We weten dat de troon van God in de hemel is en dat Jezus daar is met ontelbare menigten engelen. Paulus zegt dat als we eenmaal daar zijn, we Jezus 'van aangezicht tot aangezicht' zullen aanschouwen (1 Korinthiërs 13:12). We zullen de gehele eeuwigheid directe, persoonlijke toegang tot de Heere hebben en dat feit alleen al zou onze harten blij moeten maken. Jezus is heengegaan om ons een huis voor te bereiden waar we voor altijd met Hem zullen leven (zie Johannes 14:3).

We zullen niet altijd relaxen en "kerkdienst hebben" in de hemel. De Bijbel vertelt ons dat we met de Heere zullen regeren als "koningen en priesters van onze God" (Openbaring 5:10). Ook zullen we spannende opdrachten krijgen in deze nieuwe wereld en zullen we optreden als Zijn dienaren (zie Openbaring 22:3). Er zullen geen tranen in de hemel zijn: "God zal alle tranen van hun ogen afwissen" (Openbaring 21:4). Geen verdriet, geen pijn, geen dood, geen angst.

Geliefde, maak de hemel tot je oprechte begeerte. Jezus is onderweg naar diegenen die ernaar verlangen om daar bij Hem te zijn!

Download PDF