WIL JE VAN RICHTING VERANDEREN? | World Challenge

WIL JE VAN RICHTING VERANDEREN?

David Wilkerson (1931-2011)
July 11, 2018

Wat is er gebeurd met bekering? We horen dit woord tegenwoordig maar zelden in de meeste kerken. Voorgangers vragen in hun samenkomsten maar zelden aan de mensen om te treuren over het verwonden van Christus, door hun verdorvenheid. In plaats daarvan is de boodschap die we vandaag van veel preekstoelen horen: "Geloof het maar. Aanvaard Christus en je zult worden gered." De tekst die wordt gebruikt om dit bericht te rechtvaardigen, is te vinden in Handelingen 16:30-31: "Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten."

De eerste boodschap die Jezus bracht, nadat hij uit de verzoeking in de woestijn was gekomen, was de boodschap van bekering: "Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mattheüs 4:17).

Jezus zegt over zijn missie: "want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars" (Mattheüs 9:13). En Hij zei tegen de Galileeërs: "Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen" (Lukas 13:3). Het evangelie van Jezus ging helemaal over bekering!

Johannes de Doper predikte ook bekering. Zijn boodschap aan de Joden was eenvoudig en duidelijk: "In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mattheüs 3:1-2).

Mensen kwamen overal vandaan om Johannes te horen prediken en hij vertelde hen in duidelijke bewoordingen: "De Messias verschijnt binnenkort in jullie midden, dus kun je je beter voorbereiden om Hem te ontmoeten! Misschien voel je je opgewonden dat Hij komt, maar ik zeg je, je hart is niet voorbereid omdat je nog steeds aan je zonden vasthoudt!"

Johannes waarschuwde de mensen dat ze hun zonden moesten belijden, voordat ze de Heiland konden volgen. De volledige, letterlijke betekenis van het woord "bekering" in het Nieuwe Testament is "het voelen van spijt en zelfverwijt vanwege je zonden tegen God; het tonen van berouw; van richting te willen veranderen."

"Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg" (2 Korinthe 7:10). Echte droefheid leidt tot bekering - en dit zal ervoor zorgen dat je wilt veranderen!

Download PDF