ZONDER REPUTATIE | World Challenge

ZONDER REPUTATIE

Gary Wilkerson
July 2, 2018

Jezus had het hart van een dienaar en Hij roept ons op tot dienstbaarheid. "Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood" (Filippenzen 2:5-8).

Ik wil je zes dingen noemen, die Jezus ons vandaag zou vertellen over het dienen van Hem:

  • Een dienaar geeft niets om zijn reputatie;
  • Als dienaar, geven we meer om wat God over ons denkt, dan wat anderen denken;
  • Een dienaar loopt niet vast in onzekerheid of overmatige zelfreflectie;
  • Een dienaar dient conform Gods plannen en doelen, door de inspiratie van de Heilige Geest;
  • Een dienaar voert zijn diensten uit zonder een vleugje trots;
  • Een ware dienaar dient zoals Jezus dat deed - en de wereld ziet een verschil.

Ware dienstbaarheid is onzelfzuchtig, nederig en zoekt het goede voor anderen – terwijl we anderen hoger achten dan onszelf. We hebben natuurlijk niet altijd zin om te dienen. We kunnen goed dienen als alles voorspoedig gaat, maar tegenovergestelde omstandigheden hebben de neiging om onze energie, die ten goede komt aan anderen, uit te putten.

In overeenstemming met het eerste punt hierboven, heeft Jezus "Zichzelf ontledigd" (Filippenzen 2:7). Onze houding moet een spiegelbeeld zijn van die van Jezus, Die geen dingen deed uit zelfzuchtige ambitie of de behoefte aan erkenning. Hij zette Zijn eigen status en comfort opzij om te werken voor het welzijn van de mensen om Hem heen.

Maakt jouw leven een verschil waar de wereld kennis van neemt? Beloningen, publieke erkenning of dankbaarheid, mogen niet onze motivatie zijn om te dienen zoals Jezus dat deed. Maar wat een blijdschap brengt het onze Redder wanneer we in Zijn voetsporen treden - en dat is onze echte beloning.

Download PDF