KUTEMBEA KATIKA UHURU WA KUSHANGAZA | World Challenge

KUTEMBEA KATIKA UHURU WA KUSHANGAZA

David Wilkerson (1931-2011)January 3, 2020

Ukweli wa msingi wa Ukristo ni kuhesabiwa haki kwa imani. Kamwe hautawahi kupumzika kupumzika na amani ya kweli hadi utakapoamini kuwa matendo yako mwenyewe ya haki hayawezi kukufanya uwe sawa machoni pa Mungu. Unaweza kujisikia vizuri kwa sababu ya kazi nzuri unazofanya, na labda utafurahiya ushindi wa wakati wowote unapopinga jaribu. Unahisi upendeleo wa Mungu juu yako, lakini siku inayofuata ukianguka katika dhambi na kupoteza furaha yako. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako, wewe hupotea kila wakati. Na hakuna haki ya mwili itakayosimama mbele za Mungu. Tunakubaliwa na yeye tu kama tu ndani ya Kristo.

"Kwa maana nyinyi ni mmoja katika Kristo Yesu" (Wagalatia 3:28). Kuwa "ndani ya Kristo" inamaanisha Mungu anathamini haki ya Yesu kwetu. Tumehesabiwa kuwa waadilifu machoni pa Baba yetu kwa sababu ya Yesu. Dhambi zetu zote zimeoshwa kwa sababu ya kazi yake, sio yetu!

Paulo anaandika, "Msifuate mfano wa ulimwengu huu, bali mubadilishwe kwa kufanywa upya akili zenu, ili mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yakumpendeza na kamili" (Warumi 12:2). Tunapaswa kujitenga na ulimwengu huu kabisa na kufanana na Kristo tu.

Mpendwa, Yesu hakufa ili akupeleke paradiso; alikufa ili kila siku uweze kuishi katika uhusiano mzuri na wa karibu na Baba. Unaweza kuongea naye, kumsikiliza, kumuuliza akuongoze, akuongoze, akuambie umekosea, kukushtaki kwa dhambi - yote kwa sababu anakaa ndani yako na Roho wake!

Ndio, Yesu alikufa ili tuweze kufurahiya ukombozi ndani na kutoka kwa ulimwengu huu wa sasa. Hii inamaanisha:

  • Alituokoa kutoka kwa nguvu, hatia na hatia ya dhambi.
  • Alituokoa kutoka kwa hukumu ya dhamiri inayomtuhumu.
  • Alipeana dhambi kwa kila dhambi na akazika katika "bahari ya kusahaulika."
  • Alikunja pazia kwa pande mbili - akitufungulia Patakatifu pa Patakatifu; njia yetu ya kuja kwake na kwake kuja kwetu.

Wote unahitaji ili kutembea katika uhuru huu wa ajabu ni imani inayotamani kumjua yule ambaye umemwamini na njaa ndani ya moyo wako kwake!

Download PDF