Umblând într-o minunată libertate | World Challenge

Umblând într-o minunată libertate

David Wilkerson (1931-2011)January 3, 2020

Adevărul de temelie al creștinismului este îndreptățirea prin credință. Nu vei cunoaște niciodată adevărata odihnă și pace până când nu vei fi convins că propriile tale fapte ale neprihănirii nu te pot face niciodată curat în ochii lui Dumnezeu. S-ar putea să te simți bine prin faptele tale bune pe care le faci și probabil că te bucuri o clipă de victorie ori de câte ori te opui ispitei. Simți favoarea lui Dumnezeu asupra ta, dar a doua zi cazi înapoi în păcat și îți pierzi bucuria. De ce? Pentru că prin tine însuți, întotdeanua vei rămâne dezamăgit. Și nicio neprihănire a firii nu va rezista vreodată înaintea lui Dumnezeu. Suntem acceptați de El câtă vreme rămânem în Hristos.

„Căci toți sunteți una în Hristos Isus.” (Galateni 3:28). A rămâne „în Hristos” înseamnă că Dumnezeu ia în considerare neprihănirea lui Isus. Suntem socotiți drepți în ochii Tatălui nostru din cauza lui Isus. Toate păcatele noastre sunt spălate prin lucrarea Lui, nu a noastră!

Pavel scrie: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12: 2). Trebuie să ne desprindem complet de această lume și să ne asemănăm numai cu Hristos.

Dragilor, Isus nu a murit numai ca să vă ducă în paradis, El a murit astfel încât în ​​fiecare zi să puteți trăi într-o legătură frumoasă și strânsă cu Tatăl. Puteți vorbi cu El, ascultați-L, cereți-I să vă conducă, să vă călăuzească, să vă spună unde greșiți, să vă convingă de păcat – toate acestea fiindcă El rămâne în tine prin Duhul Său!

Da, Isus a murit pentru a ne putea bucura de izbăvire în și din această lume prezentă. Aceasta înseamnă pur și simplu că:

  • El ne-a izbăvit de puterea, vinovăția și condamnarea păcatului.
  • El ne-a eliberat de condamnarea unei conștiințe acuzatoare.
  • El a ispășit fiecare păcat și le-a aruncat în marea uitării.
  • El a rupt vălul în două - deschizându-ne calea spre Sfânta Sfintelor, o modalitate prin care să venim la El și prin care El să vină la noi.

Tot ce ai nevoie pentru a umbla în această minunată libertate este o credință care tânjește să-L cunoască pe Acela în care ai crezut și o foame în inima ta față de El!

Download PDF