USHAHIDI WA MUDA ULIOTUMIWA NA YESU | World Challenge

USHAHIDI WA MUDA ULIOTUMIWA NA YESU

David Wilkerson (1931-2011)May 29, 2020

Baada ya Petro na Yohana kumtumikia mwombaji aliye na ulemavu nje ya lango la hekalu na mtu huyo ameponywa, walianza kuhubiri kwa ujasiri toba na kuwahudumia watu. "Wengi wa wale waliosikia neno waliamini; na idadi ya watu ikawa kama elfu tano” (Matendo 4:4). Kama matokeo ya ushuhuda wao, Petro na Yohana walifikishwa mbele ya kuhani mkuu na wazee. "Walipowaweka katikati, wakauliza, 'Je! Umefanya nini kwa nguvu gani au kwa jina gani?” (4:7).

Usikilizaji huu uliandaliwa kutisha Petro na Yohana lakini ilikuwa na athari tofauti. Lazima Petro alifikiria, "Asante, Yesu, kwa kuniruhusu nihubiri jina lako kwa wale wanaomchukia Kristo." Hii inatuambia kwamba Petero hakuenda kutoa hotuba, tulivu na iliyohifadhiwa. Hapana, alikuwa mtu mwenye mwili wa Yesu, akipasuka na Roho Mtakatifu, tayari kutangaza ukweli!

Ujasiri wa Petero haikuwa ubalozi, lakini neno la kulaani. Kusudi lake halikuwa kuhukumu au kudharau viongozi hao wa kidini. Alitaka tu kuona dhambi zao na kutubu. Ndio maana alitoa wito wa madhabahuni, akisema, "Wala hakuna wokovu mwingine wowote, kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu lililopewa kati ya wanadamu ambalo lazima tuokolewe" (4:12).

Watawala walishangaa. "Sasa walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na waligundua kuwa ni watu wasio na elimu na wa sio na maarifa, wakashangaa. Wakagundua kuwa walikuwa pamoja na Yesu” (4:13).

Lazima Petro alimtazama Yohana na labda akafikiria, "Wanakumbuka kuwa tulikuwa na Yesu wiki iliyopita, lakini hawatambui kuwa tuko pamoja na Mwalimu aliyefufuka tangu wakati huo." Watu hao wawili walikuwa naye hivi karibuni katika chumba cha juu na asubuhi hiyo, walikuwa pamoja naye wakati walikuwa wakiomba katika kiini chao.

Hii ndio hufanyika na wanaume na wanawake ambao hutumia wakati na Yesu. Hata wanapoachana na wakati wao na Kristo, yuko pamoja nao popote wanapoenda.

Mgogoro unapoibuka, huna wakati wa kujijenga katika sala na imani - wale ambao wamekuwa na Yesu daima wako tayari. Kweli, hii ni dhamana iliyobarikiwa.

Download PDF