Nevoia noastră după părtășie duhovnicească | World Challenge

Nevoia noastră după părtășie duhovnicească

David Wilkerson (1931-2011)July 8, 2020

Isus a declarat: „Eu sunt Pâinea vieţii… Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer… cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.” (Ioan 6:35,51,57). Imaginea de aici a pâinii este foarte importantă. Domnul ne spune: „Daca vii la Mine, vei fi hrănit! Vei fi alipit de Mine ca mădular în Trupul Meu. De aceea, vei primi putere din viața și puterea care este în Mine. Într-adevăr, fiecare mădular al Trupului Său își ia puterea dintr-o singură sursă: Hristos, Capul. Tot ce avem nevoie pentru a duce o viață biruitoare curge din El înspre noi.

Această Pâine este cea care ne distinge ca mădulare ale Trupului Său. Suntem puși deoparte de restul omenirii pentru că mâncăm dintr-o singură Pâine: Isus Hristos. „Noi toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” (1 Corinteni 10:17)

Apostolul subliniază: „tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Romani 12:5) Cu alte cuvinte, nu suntem conectați doar la Isus, Capul nostru, ci suntem legați și de fiecare în parte. Adevărul este că nu putem fi conectați cu El fără a fi uniți și cu frații și surorile noastre în Hristos.

Suntem în unitate nu doar datorită nevoii noastre după Isus, dar și datorită nevoii pe care o avem unii de alții. Pavel afirmă: „Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine!”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” (1 Corinteni 12:21). Observă a doua parte a versetului! Nici măcar capul nu poate să spună altui mădular: „Nu am nevoie de tine!” Ce afirmație incredibilă! Pavel ne spune: „Hristos nu va zice niciodată vreunui mădular din Trupul Său: „Nu am nevoie de tine”. Capul nostru se leagă în mod voit de fiecare dintre noi; ba mai mult, El spune că toți suntem importanți, chiar necesari pentru o bună funcționare a Trupului.

Este absolut vital ca noi să ne strângem împreună în numele lui Isus, pentru bine fiecăruia. Ca frați și surori în Hristos, trebuie să luăm legătura unii cu alții din dragoste, să căutăm părtășia cu ceilalți și să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune.

Download PDF