faith | World Challenge

faith

Побеждающая Вера

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

В Числах 13 и 14 мы видим определение истинной веры и неверия. Десять разведчиков, которые пошли проверить землю, вернулись с отчетом о том, что они видели. " И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли; и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее».(Чис.13:27,28) Отчет был как положительным, так и отрицательным.

Download PDF

La foi qui prévaut

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

Dans les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, nous trouvons la définition de la véritable foi et de l’incrédulité. Les dix espions qui sont allés dans le pays sont revenus avec le rapport de ce qu’ils avaient vu. “Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes” (Nombres 13:27-28). Donc, le rapport était à la fois positif et négatif.

Download PDF

الإيمان الغالب

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

في العدد الاصحاح  ١٣و١٤، نجد تعريف الإيمان الحقيقي وعدم الإيمان.  عاد الجواسيس العشرة الذين ذهبوا إلى الأرض لجسها مع تقرير عما رأوه.  "وَأَخْبَرُوهُ وَقَالُوا: «قَدْ ذَهَبْنَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَرْسَلْتَنَا إِلَيْهَا، وَحَقًّا إِنَّهَا تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلًا ، وَهَذَا ثَمَرُهَا. غَيْرَ أَنَّ ٱلشَّعْبَ ٱلسَّاكِنَ فِي ٱلْأَرْضِ مُعْتَزٌّ، وَٱلْمُدُنُ حَصِينَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا. وَأَيْضًا قَدْ رَأَيْنَا بَنِي عَنَاقَ هُنَاكَ. "(الأعداد 13: 27-28).  لذلك كان جزئا من التقرير إيجابيا وجزئا سلبيا.

Download PDF

Credința triumfătoare

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

În Numeri 13 și 14, găsim limbajul și definițiile adevăratei credințe și ale necredinței. Cele zece iscoade care fuseseră în țară se întorseseră cu un raport cu privire la ceea ce au văzut. „Iată ce au istorisit lui Moise: "Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere şi iată-i roadele. Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.” (Numeri 13: 27-28). Așadar, raportul a fost atât pozitiv, cât și negativ.

Download PDF

VÍTĚZNÁ VÍRA

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

Ve 4. Mojžíšově, kapitolách 13 a 14 najdeme vyjádření pravé víry a nevěry. Deset zvědů, kteří vstoupili do země, se vrátilo a podalo zprávu o tom, co viděli. „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Nicméně lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká.“ (Numeri 13, 27-28) Zpráva byla tedy pozitivní i negativní.

Download PDF

KUTAWALA KWA IMANI

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

Katika Hesabu 13 na 14, tunapata lugha na ufafanuzi wa imani ya kweli na kutokuamini. Wapelelezi kumi ambao walikuwa wamekwenda kwenye ardhi waliporudi na ripoti ya kile walichokiona. "Tulifika katika nchi ambayo uliyotutuma, na hakika kweli ni nchi yenye maziwa na asali, na haya ndio matunda yake. Lakini watu wakaao katika nchi ni wenye nguvu nyingi; na miji ina maboma na ni makubwa sana” (Hesabu 13:27-28). Kwa hivyo ripoti hiyo upande umjoa ilikuwa nzuri na upande mwingine ilikuwa sio nzuri.

Download PDF

ZWYCIĘSKA WIARA

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

W 4 Mojżeszowej 13 i 14 znajdujemy język i definicje prawdziwej wiary i niewiary. Dziesięciu szpiegów, którzy poszli do tego kraju, powróciło z raportem o tym, co widzieli Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie” (4 Mojż. 13:27-28). Ten raport był pozytywny i negatywny.

Download PDF

得胜的信心

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

我们从民数记第13 和14章找著了有关真信心和不信的语言和定义。十名探子进入那地,且带回了报告。「我们到了你派我们去的那地,果然是流奶与蜜之地;这就是那地的果子。但是住那地的百姓很强悍,城镇又大又坚固…」 (民13:27-28). 那报告既乐观,又悲观。

有些探子慌张起来,因心中恐惧不信而喊著说:「我们不能上去攻打那些百姓,因为他们比我们强大。」(参看13:31). 但是,迦勒存著信心,安静的提出了相反的方法:`「我们立刻上去得那地吧!我们必能征服它。」 (13:30).

全会众附和说:「让我们回到埃及地为奴吧,我们无法到达应许之地。劲敌太多了。」(参看14:1-4). 但是,约书亚和迦勒再次发出信心之词,说:「我们所走过、所窥探之地是极美之地。耶和华若喜爱我们,就必领我们进入那地,把这流奶与蜜之地赐给我们。」 (14:7-8).

神要知道你这真信徒心中如何。因害怕而渴望回埃及吗? 衪要得著这样的一批子民:为要经历主的丰满,而凭信心排除一切障碍。

仇敌无法阻止神子民得著衪的安排。如今,撒但也许使用困难来攻击你 — 不是要你沮丧,乃是要你无法翻身。阴府向你倾巢而出,拦阻你经历主的丰满,灵里安息, 毕生充满确据,且顺服衪的主权,过平安的生活。

Download PDF

得勝的信心

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

我們從民數記第13 和14章找著了有關真信心和不信的語言和定義。十名探子進入那地,且帶回了報告。「我們到了你派我們去的那地,果然是流奶與蜜之地;這就是那地的果子。但是住那地的百姓很強悍,城鎮又大又堅固…」 (民13:27-28). 那報告既樂觀,又悲觀。

有些探子慌張起來,因心中恐懼不信而喊著說:「我們不能上去攻打那些百姓,因為他們比我們強大。」(參看13:31). 但是,迦勒存著信心,安靜的提出了相反的方法:`「我們立刻上去得那地吧!我們必能征服它。」 (13:30).

全會眾附和說:「讓我們回到埃及地為奴吧,我們無法到達應許之地。勁敵太多了。」(參看14:1-4). 但是,約書亞和迦勒再次發出信心之詞,說:「我們所走過、所窺探之地是極美之地。耶和華若喜愛我們,就必領我們進入那地,把這流奶與蜜之地賜給我們。」 (14:7-8).

神要知道你這真信徒心中如何。因害怕而渴望回埃及嗎? 衪要得著這樣的一批子民:為要經歷主的豐滿,而憑信心排除一切障礙。

仇敵無法阻止神子民得著衪的安排。如今,撒但也許使用困難來攻擊你 — 不是要你沮喪,乃是要你無法翻身。陰府向你傾巢而出,攔阻你經歷主的豐滿,靈裡安息, 畢生充滿確據,且順服衪的主權,過平安的生活。

Download PDF

Triomferende Geloof

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

In Númeri 13 en 14, vind ons die taal en definisies van ware geloof en ongeloof. Die tien spioene wat opgegaan het na die land het teruggekeer met ‘n verslag oor wat hulle gesien het. “En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het; en waarlik, dit loop oor van melk en heuning, en dít is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien” (Númeri 13:27-28). Dus was die verslag beide positief en negatief.

Download PDF