KÕIK PÖÖRDUB HEAKS | World Challenge

KÕIK PÖÖRDUB HEAKS

David WilkersonDecember 15, 2016

Paulus kirjutab: „Meid ahistatakse igati…me oleme nõutud…meid kiusatakse taga…meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku.“ (2 Korintlastele 4:8-9)

„Meid ahistatakse igati“ ehk „häda ja vaev iga nurga peal“. Saad sa end samastada sellega? Võib-olla sa koged füüsilist valu, pingeid abielus, rahalisi raskusi või muret oma laste pärast. Elu võib vahel ikka täiega üle pea kasvada.

Fakt on see, et sa võid olla täielikult Jumala tahte keskel ja ometi kogeda vahel rõhumist. Võime elada Tema parima tahte kohaselt ja ometi kogeda nõutust, rõhumist ja tagakiusu. Osa kristlasi on kogenud vintsutusi juba nii pikka aega, et nad mõtlevad: „See ei saa küll Jumalast olla. Seda kõike on liiga palju. Mu kannatused on kestnud juba liiga kaua ja ma tunnen end täielikult hüljatuna. Tundub, et Jumal vist karistab mind mu mineviku pattude pärast. Sel lihtsalt ei saa olla muud seletust.“

Paulus laotab me ette võrratu tõe, millest ta ise kinni hoidis ja mis ei lasknud tal langeda meeleheitesse: „Kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.“ (2 Korintlastele 4:16). Pane tähele seda tõde, mida Paulus meile kuulutab: „Jah, kõik need hädad ja mured on kurnanud mu ihu, mis on ilmselgelt tuure maha võtmas. Kuid ometi toimub samal ajal midagi imelist mu hinges. Kõik need asjad töötavad siiski minu kasuks ja mu teadmised Issandast ning Tema teedest kasvavad üha enam.“

Paulus teadis, et ta elab Jumala täiusliku tahte sees. Ühtlasi teadis ta sedagi, et kõik tema katsumused polnud vähimalgi määral tingitud Jumala vihast. Hoopis vastupidi. Paulus teadis rohkem kui eales varem, et ta on vägagi armastatud Jumala poolt. Ehk lühidalt öeldes – Paulus oli leppinud oma olukorraga, õppides seeläbi ka kannatlikkust: „Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.“ (Heebrealastele 10:36).

Download PDF