Du kan ikke kvalificere dig selv | World Challenge

Du kan ikke kvalificere dig selv

David WilkersonJanuary 18, 2017

Når Satan forsøger, at overbevise dig om, at du er uværdig til at vandre med Herren og tjene ham, ved du, at det ikke er sandt. Alligevel har du det sikkert svært med at forblive helt overbevist om, at han har renset dig, så du kan stå for ham og tjene ham fuldt og helt. Men Guds Ord siger, at det har han!

“Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse” (Kol. 1, 10-14).

Den græske udgave af Kolossenserne 1, 10-14 er: “Faderen har gjort os duelige, værdige kvalificerede, gode nok til at få del i de helliges arv i lyset.”

Det Jesus gjorde på korset, kvalificerede dig for den evige arv, og hvis Gud har forberedt dig på det evige liv, så har han også gjort din karakter duelig. Du kan tage en pause fra  tjenesten for en periode, og forsøge at gøre dig selv duelig for ham, men det kan du ikke. Gud vil aldrig acceptere nogens retfærdighed — han vil kun acceptere sin egen søn Jesus Kristi retfærdighed.

Du vil aldrig kunne opnå Kristi retfærdighed på egen hånd, så tro og stol på Gud for det. Det kommer til dig ved tro. Ser du, ikke alene er du frelst ved tro, du er også helliggjort ved tro, helbredt ved tro, bevaret ved tro.

Og alt dette, ved at tro hvad Jesus har gjort for dig.

Download PDF