Sammenlign ikke dig selv med andre | World Challenge

Sammenlign ikke dig selv med andre

David WilkersonJanuary 25, 2017

"Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme" (1. Kor. 1, 27).

Gud udvælger stadig de svage til at vise sin styrke. Har du nogensinde følt dig ubetydelig, skrøbelig og ubrugelig for Gud? Har du nogensinde kigget på andre, som synes så stærke, så perfekte, og tænkt, at du selv var for syndig og for kedelig til at blive brugt af Gud? Mål ikke dig selv op ad andre! Gud kigger ikke efter åndelige giganter, han leder snarere efter ordinære hellige med en barnlig tro; hellige, som har mistet al kødelig selvtillid.

Gud vil forbløffe den stærke og kloge ved at salve dem, som bliver anset for skrøbelige og svage, og gøre dem til sine redskaber. Herren vil forbigå dem, som sætter sin lid til kødelig styrke, som forlader sig på deres talenter, deres kunnen, deres baggrund og deres families omdømme. Han vil oprejse dem med knust hjerte, de svage og de udkørte. Han vil udgyde en ånd af lovprisning, og en dåb af kærlighed over disse. Han vil vise dem sin storhed, sin trofasthed, sine pagter, og de vil blive stærke i Herren og i hans almægtige kraft.

Føler du dig kaldet til en fornyelse i tro og tillid til Gud? Hvis ja, så vær taknemmelig! For det er Herren Jesus Kristus, der kalder. Se på nogle af Guds store og dyrebare løfter til os:

"Hvor stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig, for alle menneskers øjne. Du skjuler dem hos dig, fjernt fra menneskers overgreb; du gemmer dem i din hytte, fjernt fra anklagende tunger" (Salme 31, 20-21).

"Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder" (1. Kor. 2, 9-10).

Download PDF