Isten érintése | World Challenge

Isten érintése

David WilkersonDecember 2, 2002

Dániel tanúskodott, "És íme egy kéz illetett meg engem és felsegített térdeimre és tenyereimre ."

(Dániel 10:10) Egy kéz illetett . Ez egy igazában eros megragadást jelent, Dániel azt mondja, hogy "Mikor Isten a kezét reám helyezte ez arcomra kényszerített. Érintése eroteljes sürgetéssel töltött el, hogy teljes létemmel és szívemmel keressem Ot."

Ez így történik mindenkivel akiket Isten megérint. Az az ember térdre esik és egy imádkozó emberré válik, Isten keresésére sürgetve.

Gyakran csodálkoztam, hogy miért érint meg az Úr egyeseket ilyen hajtó erovel? Miért van az, hogy egyesek olyan éhséggel keresik Ot, míg mások, hu emberek saját útjaikon járnak? Az ilyen Isten által megérintett embereknek szoros kapcsolatuk van az Úrral. A mennyekbol megnyilvánulásokat kapnak és olyan élvezettel telve járnak Krisztussal, mint kevesen mások.

Dánielre gondolok itt. Ezt a huséges szolgát Isten egy természetfeletti módon érintette meg. Dániel idejében volt több áhítatos, jó szolga akik Istent szolgálták. Például Sidrák, Misák, Abednégó ugyancsak Baruk, az írástudó Jeruzsálembol. Sokan mások fenntartották hitüket, míg Babilonban rabszolgák voltak. Körülbelül negyvenezren tértek vissza Jeruzsálembe hogy újjá építsék a Templomot.

De miért Dániel volt az, akit Isten megérintett kezével? Miért volt ez az egyetlen ember, aki látott és hallott látomásokkal? O maga kijelentette: "És egyedül én, Dániel láttam a látomást ."(Dániel 10:7)

A hihetetlen látomás ez volt: "És az elso hónapnak huszonnegyedik napján, íme én a nagy folyónak, a Hiddelnek partján voltam .. és felemeltem szemeim és láttam és íme egy férfiú, gyolcsba öltözve és dereka ufázi arannyal övezve . Teste olyan mint a tárzisko és orcája mint a villám és szemei olyanok mint az égo szövétnekek, karjai és lába tája mint az izzó ércnek színe és az o beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. (10:4-6)

Krisztus világos és élethu látomása volt ez. Valójában ugyanezt a látomást kapta Apostol János Patmosz szigetén. (lásd Jelenések könyve 1:13-15) Isten Dánielhez érthetoen beszélt, "szava olyan, mint a sokaság zúgása". Hangja nem suttogáshoz, hanem egy zúgó sokasághoz hasonlított.

Az Úr egy különös céllal jelent meg Dánielnek ily módon, éspedig hogy véget vessen a Szava iránt való éhségnek. Itt volt az ido, hogy az elveszett emberiséggel megtudassa a felszabadulás idejét. És szolgájának tudatára hozta, hogy mi fog történni és miért: "Jöttem, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó idokben következik: mert a látomás azokra a napokra szól." (10:14)

Istennek szüksége volt egy hangra hogy tudassa ezt az emberiséggel, egy imádkozó szolgára aki huséggel fog válaszolni a hívásra. Dániel ilyen szolga volt. Odaadással, háromszor naponta imádkozott és most amint a folyó partján sétált Krisztus megjelent neki. Dániel megrettent ettol a látomástól, mondja, ". nagy rettegés szállott reájok és elfutottak, hogy elrejtozzenek. Én egyedül hagyattam és láttam ezt a látomást és semmi ero sem maradt bennem és orcám eltorzult és oda lett minden erom. És hallottam az O beszédének szavát és ájultan orcámra estem és pedig orcámmal a földre." (10:7-9)

Az Írások nem mondják, hogy kik voltak ott Dániellel. Lehet, hogy az orök, vagy a kormány tagjai; Dániel egy magas hivatalt foglalt el az országban. Véleményem szerint Izraeliták voltak ezek, Dániel kegyes barátai és társai. De ha ez igaz, miért bújtak el?

Az ok ez: Isten Dánielt el akarta választani a többiektol, hogy szolgájának testét és lelkét elokészítse a mennyekbol jövo üzenetre. És az ilyen látomás mindig félelmetes. Mikor az Úr az O szolgáját megérinti, igazában kinyilvánítja magát abban az emberi testben. Eloször teljesen kiüríti a saját emberi mivoltából és aztán teljes mértékben magáévá teszi.

Az ilyen látomás megfélemlíti a testi hívoket. Vagy azt okozza, hogy eldugott buneik eltunnek, vagy arra készteti oket, hogy meneküljenek onnan. Emlékszem egy ilyen mozgalmas idore néhány évvel ezelott saját életemben, mielott szolgálatunk New Yorkba költözött. Feleségem, Gwen és én Texasban kint üldögéltünk a pátióban egy pár keresztény barátunkkal. Hirtelen, Isten Szent Szelleme megragadt és arcomra estem.

Az Úr beszélt hozzám elveszett tömegekrol. Hirtelen sírni kezdtem és a Szent Lélek beszélt belolem. Úgy éreztem, hogy Isten jelenlétében voltam elkülönítve mindentol ezen a földön. Szelleme hívott erre a szolgálatra egy látomással. Nem tudom mennyi ideig voltam abban az állapotban, csak azt tudom, hogy vendégeink bocsánat kéréssel eltávoztak, valami igazán megijesztette oket.

Gyakran csodálkoztam azon, hogy vajon az ilyen Isteni érintés egy elore meghatározott esemény-e? Azok akik ilyen helyzetben találják magukat, akiket így megérint az Úr, azok vajon születésük elott voltak kiválasztva? Vajon a végzetük az, hogy odaadással imádkozzanak és a Szent Szellem birtokában halljanak Isten trónjától?

Ezt a kérdést felteszem, mert egy megmagyarázhatatlan, Isten adta éhség van a lelkemben, vágyódva Krisztus megnyilvánulására. Miért? Biztos vagyok benne, hogy Istennek van egy üzenete a mai nemzedékhez. És most keresi a birtoklásra méltó szolgákat. Keres embereket kik az elveszett világhoz fognak beszélni. Csakis felkent, eroteljes Szava lesz képes harcban megállni az Iszlám emelkedo szelleme ellen. És csakis az O igazsága fog halálos csapást mérni egyházában lévo álszentségre.

Milyen gyorsan megváltozott a világ. Miután az Iker Tornyok ledoltek New Yorkban, a templomba járók száma megnövekedett. Az emberek évek után eloször visszagyultek egyházaikba. Isten népszeru lett megint. Neve ott volt minden sport eseményben, minden kormány ülésen, minden polgári gyülekezésnél. Úgy nézett ki, hogy az egész ország imádkozott és Istenrol beszélt.

Ma azonban, azok száma akik templomba járnak, kevesebb mint Szeptember 11 elott. Egy nemzeti vélemény kutatás jelenti a véleményeket, pl: "A templom olyan kellemetlen volt, hogy nem mentem vissza. Nem volt ott semmi, amiért vissza akarnék menni."

Hogyan lehetséges ez? Azért, mert az egyház elvesztette a szellemi felhatalmazottságát. A legtöbb prédikáció halott, élettelen beszéd. Leleplezték a mai egyház állapotát gyenge, Istentelen jellegével. Így most az emberek süket füllel elfordultak az evangéliumtól. A fiatalok különösen visszautasítják az egyházat, véleményük szerint lényegtelen. Nem kívánják magukat azonosítani a világ szemében nevetséges alkotmányokkal.

De Isten meg fogja változtatni mindezt. Napjainkban is az Úr olyan embereket támaszt, akiket Isten megérintett és Szelleme birtokol. Ezeket az igazság tuzével fogja meggyújtani. És érintése ezeken a szolgákon látható lesz a világ számára.

Az igazi Ige fog leszállani a mennyekbol, még egyszer. Le fogja leplezni az ördög hazugságait és képmutatást. A Sátántól származott Iszlám le lesz leplezve. És mindaz ami testi, önérdek, anyagiasság, kéjvágyódás, Isten Igéjének lángoló fényében lesz kiállítva. Meggyozo prédikációkat fogunk hallani Istent kereso ajkakról az új nemzedékben, azoktól akik szívuket teljesen Krisztusnak szentelték.

Az Úr által megérintett szolgák huségesek az imádkozásban. Azokat keresi akik fegyelmezettek és akarják hangját hallani. A Biblia ezt a huséges magatartást úgy nevezi, hogy a személy "odaadta szívét", hogy imával keresse az Urat. Dániel írja, "És orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem Ot imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban." (9:3)

Dániel ezután elmondja: "És még szólta, és imádkoztam és vallást tettem az én buneimrol és az én népemnek az Izráelnek bunérol; és esedezésemet az Úr elé az én Istenem elé terjesztettem az én Istenemnek szent hegyéért . ama férfiú, Gábriel sebességgel repülvén megilletett engem az estvéli áldozat idején." (9:20-21) Röviden, Dániel mondja, "Isten megérintett míg kerestem Ot heves imádságban".

Dániel nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten szavának megértését nem másoktól tanulta. Nem a babilóniai intézményektol nyerte tudományát a jövot illetoleg. Senki nem taníthatta, hogy miként fordítsa le az álmokat, ez természetfeletti módon lett adva. Dániel kijelentette: "Még az imádságot mondtam . értésemre adta . eljöttem, hogy. vedd eszedbe azért a szózatot és értsed meg a látomást" (9:21-22)

Egyszeruen, Dániel imádsága hozta le Isten szavát trónjától, "És mondta nekem: Ne félj Dániel, mert az elso naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened elott, meghallgattattak a te beszédeid és én a te beszédeid miatt jöttem . Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam ami a te népedre az utolsó idokben következik ." (10:12,14)

Micsoda imádságot mondott Dániel, hogy egy ilyen látogatót kapott? Az Írások mondják, hogy három hetet töltött teljes megtört szívvel: "Azokon a napokon én Dániel bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész három hét." (10:2-3)

Dániel három hetet töltött teljes önalázatban, bánkódva a térdén, büntetve saját testét, arra törekedve, hogy Isteni megértést nyerjen. Nem figyelte az órát mikor imádkozott. Nem hirdetette ki, "Uram nem hagyom el jelenlétedet, amíg meg nem értem, hogy mit teszel. Nem bánom akármibe is fog kerülni."

Isten népének ezekben az idokben nagyobb szükségük van, mint akármikor, hogy a mennyekbol halljanak. Soha a múltban nem volt ilyen eset, hogy emberek tömegével szellemileg kifáradtak és betegek lettek a száradt prédikációktól. Az Istenfélok, szó szerint könyörögnek meggyozo, életet megváltoztató üzenetekért. De legtöbb szószékben nincs szellemi hatóero. Ezek a imádságtalan pásztorok maguk is zavarban vannak a világban történtektol és képtelenek reményt és értelmet hirdetni a félelemmel teli gyülekezeteiknek.

Valami más is történt Dániellel míg imádkozott. Vége lett a saját beszélo képességének. Az Úr Dániel ajkát megérintette és így az Úr szája lett, mondta szolgájának, "Megszenteltem ajkad, és most én fogok rajtad keresztül beszélni."

Akárki is az aki Isten érdekében beszél, kell hogy ajka megtisztuljon. Erre több példát találunk a Bibliában.

Jeremiás írja, "És kinyújtott az Úr az O kezét és megillette számat és monda nékem az Úr, Ime az én ígéimet adom a te szádba. Lásd én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!" (Jeremiás 1:9-10)

Ézsaiás mondja, "Jaj nekem elvesztem, mivel tisztátlan ajkú vagyok és tisztátlan ajkú nép között lakom, hisz a királyt a seregeknek Urát látták szemeim! És hozzám repült egy a szeráfok közül és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett volt az oltárról. És illette számat azzal és mondta: Ime ez illette ajkadat és hamisságod eltávozott és bunöd elfedeztetett" (Ézsaiás 6:5-7)

Dániel tanúskodik, "És ime olyan valaki mint egy ember fia, megillette ajkaimat és megnyitottam a számat és szólék és mondám annak aki elottem állt: Uram a látomás miatt reám fordulnak az én fájdalmaim annyira, hogy semmi erom nincsen. És ismét illetett engem az emberhez hasonló és megerosített engem." (Dániel 10:16,18)

Ezek az események példaképpen állanak mindnyájunk elott, Isten olyan embereket keres, akik idot fordítanak és bezárkózva az Úrral rendszeresen keresik jelenlétét. Mint olimpiai atléták, az ilyen szolgák órákat töltenek gyakorolva hetekig vagy hónapokig.

Talán azt válaszolod erre: " Nincs idom órákat tölteni minden nap. Mint mindenkinek nekem is vannak kötelességeim." Engedd meg, hogy rámutassak, hogy Dániel egy nagyon is elfoglalt ember volt. Mint egy kormány tisztviselo, hihetetlen követelményei voltak. Mégis szívében elhatározta, hogy az Urat fogja keresni és naponta - háromszor - imádkozásra adta magát. És Isten egy megdöbbento látomással lepte meg: "És én Dániel elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem; és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette." (8:27) Még betegség és napi ügyek mellett is kereste az Urat.

Az Úr ilyen elszántságot keres pásztorai közt, manapság. Olyanokat keres, akik fáradtak csak prédikálni, hogy valami új üzenetet adhassanak, kevés hatással. Olyanokat keres, akik "kiszáradt" létezés helyett inkább Jézussal akarnak lenni. Az ilyen "éhes" pásztorok kiáltanak, "Oh Isten, adjál tüzet lelkembe, törjél meg, olvasszál el, lázítsad fel életem. Képtelen vagyok tovább élni a jelen munkarendben. Szükségem van érintésedre. Mint a "te szavad" akarlak szolgálni, hogy népedhez beszélhessek." Ez az a szolga akit Isten megérint.

Sok Istenfélo ember van akik naponta órákat töltenek közbenjáró imádságban. Ezek az áldott szolgák hittel és nagy meggyozodéssel élnek. De sokan nem búsulnak a nemzet bunei felett vagy Isten házában lévo hallottságon. Nem azt mondom, hogy keresztények járjanak hosszú képpel, de még a legörömtelibb hívo is bánkódhat a langyos egyház és a nemzet erkölcsi hanyatlása felett. Láthatjuk ezt Dániel életében.

Látszólag, Dániel egy ilyen ember volt, aki társadalmán Isten szívével együtt búsult. Mikor Dániel látomásokat kapott az éjszakában, csodával lett kimentve az oroszlán barlangjából. Az Úr határtalan áldása volt ezen az emberen, mégis Dániel soha nem felejtette el azokat a fájdalmas dolgokat miket Isten mutatott neki Izráellel kapcsolatban. "Megrendültem én. Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem" (Dániel 7:15)

Itt van egy ember, aki gondolatban Istennel ment aludni. Gondolatai nem üzleti ügyeken vagy érzéki dolgokon voltak, hanem folytatólagosan kereste Istent, könyörgéssel. És most a mennyek megnyíltak számára a jövo látomásaival. Dániel egy csodálatos, prófétai világban létezett, mert Istennel együtt volt képes bánkódni.

Isten kimutatta Dánielnek az O tervét. Hogy minden gonoszt el fog pusztítani, lerombolni. Gonosz nemzeteket eltapos és lerombol.

A végso Bírálat Napja közel van és kevés ido van hátra. A Király jön és a könyvek hamarosan ki lesznek nyitva. Ennek ellenére hihetetlenül, Isten népe mélyen alszik és feledékenyek.

Dániel gyászolta Isten házának romlottságát. Vallást tett: "Az Isteni kijelentések, látomások a jövot illetoleg, zavartak engem." (lásd Dániel 9-ik fejezetét)

Hasonló jelenetet látok Istennek mai Házában. Lelkészek és gyülekezetek szolgái, pásztorok befogták fülüket a prófétai figyelmeztetéseknek. Visszautasítanak mindent, ami negatív. Egyszeruen itt az ido, hogy csak élvezzük életünk ... Mégis sokan közülük egyszer csodákat láttak, elveszett szeretteiket beimádkozták Isten birodalmába. Fájdalommal beszéltek társadalmunk erkölcsi hanyatlásáról és lelkesen várták Krisztus visszajövetelét. De most saját ügyükkel foglalkoznak, nem töltenek egy parányi energiát sem, hogy Istennel bánkódjanak a "langyos" egyház felett. Az Ige mondja, ". nem búsulnak a József romlásán." (Ámósz 6:6)

Dániel Isten érintését megkapta, mert hajlandó volt búsulni az Úrral együtt. Imádkozott, "Uram, mi történik? Meg kell hogy értsem ezeket az idoket. Mutasd meg, hogy figyelmeztetni tudjam a népet." Nem törodött azzal, hogy valaki kicsúfolta ot, a vágy emésztette ot, hogy megismerje Isten szívét és nyíltan bevallotta bunét.

"És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez és vallást tevék és mondám, Kérlek Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak akik Ot szeretik és teljesítik az O parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot muveltünk, hihetetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtol." (9:4-5)

Ez egy másik jel arra aki Isten szíve szerint él; azonosítja magát egyházának buneivel. Ez a szolga szentségért sír, magában és Isten népében. Az gyülekezet összehívhatja tagjait imádságra, de tisztaság nélkül az ima erotlen lesz. Amit Isten beszélni akar hozzánk, kell, hogy megtisztított ajkakról jöjjön.

Minden pásztort, tanítót és gyülekezeti tagot felhívok, hogy elszántan keressék Isten érintését. Maradjatok egyességben Vele. Böjtöljetek és járjatok közben imákkal és nyissátok meg szívetek a Szent Szellem elott. O fel fog tárni minden gonosz, lázadozó, bunös elrejtett bunt és az engedetlenség minden területét.

Hamarosan nem fogjátok elturni a képmutatást vagy megegyezni a féligazsággal. Imáitok a felszentelésért való kiáltássá fog válni. Akkor majd, ha bunt láttok Isten Házában, sírni fogtok, "Oh Uram bunöztünk ellened." Ez az ami Isten érintését fogja bizonyítani. Akkor fogja megkezdeni Isteni munkáját hogy megváltoztasson, felkenjen újonnan és elokészítsen nagyobb feladatokra.

Hallottatok a US Army Special Forces (Amerikai Katonaság Speciális Hadereje) részlegrol? Ez egy magasan képzett hadsereg a hadseregen belül, egy önkéntes jelentkezokbol álló elit egység. Ez az egység teljesen önkéntesekbol áll, akikre a feletteseik felfigyeltek és kihívtak. Ki lettek választva, de csak önkéntes elhatározással csatlakozhattak ehhez a speciális egységhez. Ha beálltak, tudták, hogy olyan eros kiképezésben lesz részük, amit nem mindenki tudna elviselni.

Mielott Afganisztánban elkezdodött a háború, Osama bin Laden mondta, hogy az amerikai katonák gyengék és félnek, nincs hegyi csatára való edzésük. Megjósolta, hogy a Talibán haza fogja kergetni a US csapatokat szégyenletesen, ugyanúgy mint az Orosz csapatokat. De Bin Laden nem számolt Amerika Speciális Haderejével. Ez a bátor csapat elfoglalta Afganisztánt nem több mint 2,ooo katonával. Napokon belül az ellenség erosségeit felfedezték. Hamarosan bin Laden katonái reszkettek a közeledo kiképzett csapatoktól. Egy pár hét alatt a Talibán le lett gyozve.

Terroristák az egész világon félelemtol reszketnek az Amerikai Speciális Haderok közeledésétol. Jól tudják, hogy még egy kis számú egység is képes ledönteni egy államot. A US Speciális Haderok már megérkeztek a Filippi szigetekre, Indonéziába és más országokba ahol terroristákat képeznek. Ezek lettek a terroristák fo félelme.

Hiszem, hogy Isten valami hasonlót csinál a szellemi birodalomban. Míg imádkoztam a szent Szellem egy különleges látomást adott, " Isten a mennyekben egy titkos muködésen munkálkodik. Elokészít egy sereget a seregen belül, keres a seregeiben azokat, akik ilyen önkéntes elit sereget fognak képezni. Ezek olyanok, akiket fel fog támasztani érintésével a csatára. A Bibliában látunk erre egy példát Saullal kapcsolatban. "Saul elment haza és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította." (I Sámuel 10:26)

Isten speciális hadereje ma magában foglalja a fiatalt, a középkorút még az öregeket is. Ezek képzés alatt voltak a titkos imakamrájukban. Sokan közülük szenvedtek és elviseltek majdnem emberi határokon felüli fájdalmakat és megtisztultattak. Összes bajukon át Jézussal való kapcsoltban megtanulták miképpen kell harcolniuk. És most képesek csatázni a szellemiekben a hegytetokön vagy a völgyekben.

Ezek a speciális haderok sok csatát megnyertek imádság útján és a pokolban félnek tolük. Hamarosan mindenütt a világon különösen az Iszlám nemzetekben ezek a seregek csatázni fognak a gonosz erokkel. Ez a hadero számban kicsi, de eros és hatalmas a csatában. Egy imádkozó személy ezreket tud legyozni. Amint Isten megígérte Joshua kis seregének: "Ezért uzött ki az Úr eloletek nagy és eros népeket: ami pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetekben mind e napig. Egy férfiú közületek eluz ezreket, mert az Úr a ti Istenetek az aki harcol érettetek amiképpen megmondta néktek." (Józsué 23:9-10)

A harctér nem Afganisztán, a Fülöp-szigetek vagy Indonézia. A harc az Egyházban folyik. Most Isten speciális haderejét ereszti ki Házában és fegyverük imádság, tiszta élet és az O szava a tróntól. Ezeknek a katonáknak ajkait Isten oltáráról a parázs megérintette és nyelvük minden tisztátlanságtól meg lett tisztítva. És félelem nélkül lepleznek le mindent ami testi. Ezek olyanok, mint oroszlánok mikor imáról van szó, de bárányok alázatosságukban. És amit prédikálnak az igazság és tisztaság.

Hallottam sok katonát prédikálni ebben a speciális haderoben, némelyek fiatalok de gyorsan megismerték és megtanulták Krisztust. Bátran hirdetik az Igét az egyházban és az elveszetteknek. Mások, mint középkorú katonák akik elfáradtak az egyház "langyos" magatartásától. A Szent Lélek meggyújtotta tüzüket és feltámasztotta oket új lelkesedéssel. És most készen vannak megmutatni az új nemzedéknek hogy miképpen kell harcolni. Ezek az emberek imakamrájukban harcolnak, és várják Jézusnak, kapitányuknak hangját. És friss üzenettel jönnek ki onnan. Szeretettel, de hatásosan szólnak és nem félnek kimutatni az emberek buneit.

Évekig Sátán terrorizálta Isten népét. Lerombolt nagy gyülekezeteket, jól ismert prédikátorokat, szent sztenderdeket. De Isten nem volt meglepve. Mindenen keresztül képezte speciális haderejét és hamarosan kiereszti ezeket az egyházban. Az ilyen speciális hadero húzta le a vasfüggönyt Kelet Európában. Legyozte a kommunizmust és most a bambusz függönyt tépi le Ázsiában.

Isten speciális hadserege a seregek között minden országban helyben van. Talán muködése még rejtett, de hamarosan Krisztus nevében és hatalmával hostetteket fognak tenni. Isten Igéje hallható és az "éhségnek" vége lesz. Az Úr akarata fog érvényesülni. Az O szava legyoz mindent.

Dicsoség az O Szent Nevének!

Download PDF