NASZ KOCHAJĄCY OJCIEC | World Challenge

NASZ KOCHAJĄCY OJCIEC

David Wilkerson (1931-2011)
February 9, 2018

Wielu ludzi ma trudności z myśleniem o Bogu, jako kochającym ojcu, ponieważ patrzą na to oczyma przeszłych doświadczeń. Bóg opisuje Swoją naturę Mojżeszowi, jako „miłosierny i łaskawy, długo cierpliwy i pełen dobroci i prawdy” (2 Mojż. 34:6).

Szatan lubi zaszczepiać skrzywiony obraz Ojca w naszych myślach, tak, jak to robił z Hiobem, kiedy Hiob mówił, że Bóg „szpieguje z nieba.” Diabeł chce, byś uwierzył, że Bóg bardziej chce cię potępić, niż zbawić i błogosławić. „Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą” (Hiob 14:16-17). Hiob mówił, „Panie szpiegowałeś mnie, czy upadnę. Wkładasz wszystkie moje grzechy w worek i zachowujesz na dzień sądu przeciwko mnie.”

Prawda jest taka, że Bóg  wcale nie szpiegował Hioba. On był tak pełen miłości do Hioba, że szczycił się nim. W czasie naszych doświadczeń i trudności mamy tendencje do zapominania, co sam Bóg mówi o Swojej naturze. Gdybyśmy tylko w takich chwilach uwierzyli Mu, mielibyśmy pokój i pewność w naszej duszy. Widzimy to ciągle na nowo:

  • Bóg jest cały czas gotów przebaczyć. „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, (Psalm 86:5).
  • Bóg jest cierpliwy do nas, pełen dobroci i miłosierdzia. „Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami” (Psalm 145:9).
  • On jest nierychły do gniewu. „Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski” (Psalm 145:8).

Kiedy przychodzisz przed Pana w uwielbieniu, uważaj jaki obraz Boga przynosisz w sercu przez Jego oblicze. Bądź w pełni przekonany, że On cię kocha i że jest taki, jak mówi!

Download PDF