WIĘKSZE RZECZY | World Challenge

WIĘKSZE RZECZY

Nicky Cruz
March 3, 2018

Kiedy podróżuję po kraju, przemawiam i ewangelizuję, to często opowiadam historie które ilustrują Boże działanie w naszej służbie. Historie o zatwardziałych kryminalistach i przywódcach gangów, którzy przyszli na nasze ewangelizacje z zamiarem spowodowania kłopotów, ale zamiast tego zostali przekonani przez Ducha Świętego i prosili Boga o przebaczenie. Innym razem  przedstawiam świadectwa cudownego uzdrowienia – zarówno fizycznego i duchowego – jakie mają miejsce.

Prawie zawsze, kiedy dzielę się tymi świadectwami o mocy Ducha, ludzie podchodzą do mnie ze zdziwieniem w swoich oczach. Mówią: „Nie mogę uwierzyć jak cudownie Pan działa w waszej służbie. Nawet nie wyobrażałem sobie, że Bóg w ten sposób działa.”

Potem następuje nieodzowne pytanie: „Czy naprawdę myślisz, że Bóg działa w ten sam sposób dzisiaj, jak w czasach Nowotestamentowych? Jeżeli tak, to dlaczego nie widzimy, żeby te rzeczy czynił w naszym kościele?”

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest łatwa. „Oczywiście, że działa,” odpowiadam im. „Od dnia, kiedy stałem się chrześcijaninem, nie widzę żadnej różnicy między tym, o czym czytam w Dziejach Apostolskich i co przeżywam w naszej służbie.”

Drugie pytanie staje się trochę bardziej osobiste i z powodu ryzyka zgorszenia odpowiadam,” „Może powodem dlaczego nie oglądasz, że Bóg czyni wielkie rzeczy jest to, że tak naprawdę nie wierzysz w potężnego Boga. On nie czyni cudów, jeżeli się tego nie spodziewamy.”

Moi słuchacze są oczywiście zaszokowani, bo to nie jest odpowiedź jakiej się spodziewali, ale zazwyczaj to zyskuje ich uwagę. Staram się zachęcać ich takim Słowem: „Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki” (Hebr. 13:8). Ten sam Duch Święty, który chodził z uczniami, uzdrawiając i czyniąc wszystkie cuda, chodzi z nami dzisiaj.

Jezus obiecał, że każdy kto wierzy w Niego, będzie czynił te rzeczy, jakie On czynił; właściwie On mówi, że oni będą czynili jeszcze większe rzeczy (zobacz Jana 14:12).

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF