CAŁKOWITE ZAUFANIE OJCU | World Challenge

CAŁKOWITE ZAUFANIE OJCU

David Wilkerson (1931-2011)
March 9, 2018

W życiu wielu z nas brakuje bardzo ważnego ogniwa, a to jest często powodem, dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na wiele naszych modlitw. Kochani, to ogniwo, to wiara. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11:6).

Jakub bardzo wyraźnie poucza: „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jak 1:6-7).

Jeżeli człowiek pielęgnuje wątpliwości, bez względu na to, ile łez wylał, nic nie otrzyma od Boga. Oczywiście Bóg chce, byśmy wołali do Niego z naszego serca, ale On nie słyszy naszego wołania, jeżeli nie towarzyszy temu wiara!

Psalmy obfitują w świadectwa Dawida, który przychodził do Boga nie tylko ze łzami, ale z sercem pełnym ufności i z całkowitym zaufaniem Ojcu. „Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego! Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy” (Psalm 33:20-21).

Prawie za każdym razem, kiedy Dawid wołał do Pana w modlitwie, słyszmy jego świadectwo ufności. Możesz spędzić wiele godzin w modlitwie, płacząc, błagając Boga, by dał ci to, co obiecał. Nie możemy sobie nawet wyobrazić możliwości, by Bóg był niezadowolony z naszych modlitw. Jednak Słowo mówi wyraźnie, że musimy „prosić z wiarą, bez powątpiewania”

Kochani, uchwyćcie się tej wspaniałej prawdy i pozwólcie Bogu, by poprowadził was do nowego miejsca w modlitwie.

Download PDF