JEZUS OBIECUJE CODZIENNE ZAOPATRZENIE | World Challenge

JEZUS OBIECUJE CODZIENNE ZAOPATRZENIE

Carter Conlon
April 7, 2018

Jezus podkreślił ważność Słowa, kiedy podał nam specyficzny sposób modlitwy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mat 6:9-11). Zauważcie, że on określa to, jako „ nasz powszedni chleb” To jest codzienne zaopatrzenie, które Jezus nam obiecuje. Jezus powiedział w Ew. Jana: „Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata” (Jan 6:48-51).

Jezus w zasadzie mówił, „Ja jestem chlebem! Ja jestem twoją siłą, twoją wizją, twoim odkupieniem, twoją wolnością. Jestem twoim obrońcą i przewodnikiem. Wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności, możesz znaleźć we Mnie.”

Mówiąc po biblijnemu, myślę, że można powiedzieć, że jesteś tym, co jesz! Jeżeli postanowisz nie karmić się z Biblii, będziesz słaby i skończysz w zamieszaniu. Zaczną tobą rządzić niewłaściwe myśli. Potem w swojej desperacji zaczniesz słuchać telewizji i głosów, które nie mówią prawdy Będą stać przed tobą i mówić, „Patrz na mnie! Tak wygląda chrześcijańskie życie. Idź za mną!”

Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego – nie karmisz się tym Żywym Chlebem – to skończysz jako zwiedziony na końcu twoich dni.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF