BÓG NIE MA PROBMELU ŻEBY CIEBIE ZNALEŹĆ | World Challenge

BÓG NIE MA PROBMELU ŻEBY CIEBIE ZNALEŹĆ

Gary Wilkerson
April 9, 2018

Bez względu na to jak ciemne jest twoje otoczenie, albo jak „nieznana” twoja tożsamość, kiedy Bóg postanowi objawić ci samego Siebie, to nie ma on problemu, żeby ciebie znaleźć. Weźmy pod uwagę matkę Samsona... najdziwniejszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył.

„Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na czterdzieści lat. A był pewien mąż w Sorea,... imieniem Manoach; żona jego była niepłodna, nie rodziła.  Kobiecie tej ukazał się anioł Pański i rzekł do niej: Oto.. .  poczniesz i porodzisz syna” (Sędziów 13:1-3).

Przez czterdzieści lat Izraelici błądzili po pustyni, poddani Filistynom i zdemoralizowani w duchu. W tym czasie chaosu i rozpaczy żyła wierna, modląca się kobieta, która znała swojego Boga. Widzimy, że jej mąż miał na imię Manoach, ale jej imienia nie znamy – anonimowa służąca Panu.

Tak jak to się stało w Nowym Testamencie z młodą dziewczyną o imieniu Maria, żona Manoacha miała odwiedziny anioła, który przekazał jej niesamowitą wiadomość: „Urodzisz syna!”

Żona Manoacha była bardzo cierpliwa w okresie niewoli Izraela, zamykając się z dala od ludzi w komorze z Bogiem. Teraz otrzymała słowo od Pana. Jej obiecany syn nie miał być zwykłym chłopcem, gdyż anioł powiedział jej dalej, że on „zacznie wybawiać Izrael z ręki Filistynów” (13:5). Potem anioł przekazał jej szczegółowe instrukcje dotyczące tego jak ten chłopiec ma być wychowywany i przygotowany do swojego specyficznego powołania. (Przeczytaj tę ekscytującą historię o życiu Samsona w Księdze Sędziów rozdziały 14 do 16).

Matka Samsona uwierzyła w Boże obietnice i wychowywała swojego syna zgodnie z przepisami od Pana. Podobnie dzisiaj Bóg szuka cierpliwych, oddanych Mu sług, którzy Mu zaufają w najtrudniejszych warunkach.

Download PDF