CZŁOWIEK WIARY | World Challenge

CZŁOWIEK WIARY

David Wilkerson (1931-2011)
April 12, 2018

Abraham jest znany dla kościoła jako mąż wiary. I rzeczywiście Biblia przestawia nam go jako przykład wiary: „Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość” (Galacjan 3:6).

Bóg ukazał się Abramowi (jak wtedy był nazwany) i powiedział, „Nie bój się Abramie. Ja jestem twoją tarczą, twoją wielką nagrodą!” (1 Mojż. 15:1). Bóg również obiecał Abramowi, że będzie pogrzebany „w wieku starczym” (zobacz werset 15). I jeszcze więcej! Na dodatek, Bóg obiecał, że każdy, kto spróbuje zaszkodzić czy przeklinać Abrama, sam będzie przeklęty (zobacz 1 Mojż. 12:3).

Umiłowani, to są niesamowite obietnice: ochrona, długie życie, niebiańska interwencja. I Bóg powiedział to wszystko Abramowi osobiście. Tego nabożnego, wierzącego Bożego sługę odwiedził sam Pan i obiecał osobistą ochronę i długie życie bez strachu czy krzywdy. I Abram uwierzył Bogu! Zaufał, że Pan go ukryje i ochroni przed wszelkim niebezpieczeństwem.

Pamiętacie tę historię od tego punktu. Abram opuścił swój kraj na Boże polecenie – całkowicie przez wiarę. Bóg mu powiedział, „Tam gdzie stanie twoja stopa, to będzie twoja ziemia.” Kiedy śledzimy dalej podróż Abrama, widzimy, że na tej drodze zrobił kilka niewłaściwych kroków. Pamiętacie, że poszedł do Egiptu (błąd!), a potem kłamał w sprawie swojej pięknej żony Sary, mówiąc ludziom, że jest ona jego siostrą, bo bał się, że mu ją ukradną. To rzeczywiście się stało, kiedy Faraon wziął ją do swojego domu na jakiś czas. Ta sytuacja została szybko naprawiona, kiedy Bóg się włączył i nie stało się jej nic złego (zobacz tę relację w 1 Mojż. 12).

Boży mistrzowski plan dla Abrama zwyciężył pomimo jego chwilowego braku wiary i jego godnych pożałowania błędów. W podobny sposób, to co Bóg zaplanował dla twojego życia, nie może zostać zatrzymane, jeżeli tylko złożysz swoje życie w Jego ręce. On jest wierny w sprawie Swoich obietnic – nawet kiedy my nie jesteśmy wierni.

Download PDF