WCHODZĄC W OBIETNICE BOŻE | World Challenge

WCHODZĄC W OBIETNICE BOŻE

Gary Wilkerson
April 16, 2018

Kiedy Jozue został liderem narodu Izraelskiego, Bóg przemówił do niego i zachęcił. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Jozuego 1:9).

Bóg mówił do Jozuego, „Bądź odważny, nie bój się. Bądź mocny, gdyż Ja cię wprowadzę do czegoś wielkiego.” Teraz, kiedy Jozue był gotów, by przejąć przywództwo w wielkim Bożym planie, miały mieć miejsce rzeczy, które nigdy przedtem się nie wydarzyły. Ale Jozue musiał powstać i wejść w Boże obietnice.

Jozue służył u boku Mojżesza, staczając wiele walk i zwyciężając, gdyż Bóg był z nim. Był wierny i posłuszny Bożemu powołaniu i jego solidna wiara pozwoliła mu stać się wielkim przywódcą.

Kiedy Mojżesz umarł, Bóg powiedział, „Jozue, już czas!” To ekscytujące, usłyszeć Boga, który mówi, że już czas. Jozue czekał i po czterdziestu latach wędrówki po pustyni miał radość, przywilej i możliwość, by powiedzieć swoim ludziom, „Przechodzimy na drugą stronę!”

Wyobraź sobie siebie wchodzącego do Ziemi Obiecanej wraz z dziećmi Izraela. Co za radość! Tańczą i śpiewają przed Panem, „Udało się – wreszcie. Już jesteśmy! Alleluja! Po tych wszystkich latach czekania i błądzenia, wreszcie doświadczamy obietnicy.”

Czy czekałeś na spełnienie obietnicy Bożej? Twoja walka była nie tylko zewnętrzna, ale również w sercu. Zachęcam cię, uwierz, że najlepsze jest dopiero przed tobą. Bóg zainterweniuje w twoich okolicznościach i wejdziesz w twoje obietnice.

Taka sama zachęta, jaką Bóg dał Jozuemu, może mieć zastosowanie również do ciebie. „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” Kiedy ty będziesz wierny Bogu, On będzie wierny dla ciebie.

Download PDF