ZAAKCEPTOWANY PRZEZ OJCA | World Challenge

ZAAKCEPTOWANY PRZEZ OJCA

David Wilkerson (1931-2011)
April 17, 2018

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5:21).

Ja wierzę, że usprawiedliwienie przez wiarę jest fundamentalną prawdą chrześcijaństwa. Nie możesz poznać odpocznienia i pokoju, póki nie jesteś przekonany, że nigdy nie będziesz usprawiedliwiony przed Bogiem poprzez swoje uczynki.

Jeżeli nie rozumiesz doskonałej sprawiedliwości Chrystusa, którą możesz mieć przez wiarę, będziesz prowadził życie zmagań, potu, próbując podobać się Bogu poprzez legalistyczne, beznadziejne wysiłki, by uzyskać własną sprawiedliwość. Ale prawda jest taka, że nigdy nie będziesz miał sprawiedliwości, którą możesz przynieść Panu.

Znany fragment z Izajasza mówi, że nasza sprawiedliwość jest w Bożych oczach jak brudna szata (Izajasz 64:6). To nie znaczy, że Bóg odrzuca nasze dobre uczynki i powinniśmy czynić ich tyle, ile możemy. Ale jeżeli myślisz, że one dają ci zbawienie, to nie są więcej warte, niż brudna szata.

Oczywiście możesz czuć się dobrze z powodu dobrych uczynków. Na przykład, prawdopodobnie będziesz cieszył się momentem zwycięstwa i satysfakcji, kiedy odrzucisz pokusę. Ale następnego dnia popadniesz znowu w grzech i szybko utracisz radość. Pomyślisz, że Pan się gniewa na ciebie i że „To się nigdy nie uda.”

Taki roller-coaster emocjonalnych wzlotów i upadków może spowodować życie pożałowania godne. Dlaczego? Ponieważ próbujesz podobać się Bogu w twoim ciele!

Kochani, żadna sprawiedliwość ciała nigdy nie ostanie się przed Bogiem. Nawet najlepsi spośród nas – najbardziej moralni, pobożni święci – wszyscy upadamy i nie dostaje nam chwały Bożej. Nikt z nas nie może być zaakceptowany w oczach Ojca poprzez nasze własne uczynki. Jednak dobra nowina jest taka, że jesteśmy całkowicie zaakceptowani przez Niego poprzez Chrystusa.

Download PDF