CZY NASZA PIERWSZA MIŁOŚĆ ZWIĘDŁA? | World Challenge

CZY NASZA PIERWSZA MIŁOŚĆ ZWIĘDŁA?

David Wilkerson (1931-2011)
June 5, 2018

Jezus powiedział wierzącym w Efezie – zborowi założonemu na bogobojnym nauczaniu apostoła Pawła – że oni „utracili swoją pierwszą miłość” (zobacz Objawienie 2:4).

Kiedy Jezus używa tutaj słów „pierwsza miłość”, to nie mówi o niedojrzałej miłości, jaką przeżywamy zaraz po nawróceniu. Mówi raczej o wyłącznej miłości. Mówi,” Ja kiedyś zajmowałem pierwsze miejsce w twoim sercu, ale teraz pozwoliłeś, aby inne rzeczy zajęły moje miejsce.”

Zwróć uwagę, że z tych wszystkich grzechów, które Jezus wypomina w tych siedmiu zborach Nowego Testamentu w Azji, najwięcej smuci Go jeden: utrata miłości do Niego.

Chrześcijanie w Efezie otrzymali wyjątkowe nauczanie od Pawła; właściwie kiedy czytam listy Pawła do Efezjan, jestem zdumiony ewangelią, jaką oni słyszeli i jaką żyli. Chodzili blisko z Panem i Paweł chwali ich w Liście do Efezjan 1:1-5.

Ci chrześcijanie zostali „ożywieni wraz z Chrystusem . . . i wraz z Nim wzbudzeni i posadzeni w okręgach niebiańskich z Chrystusem Jezusem” (zobacz Efezjan 2:5-6). Jaki wspaniały opis błogosławionego, świętego ludu! Jest oczywiste, że Efezjanie nie byli tylko grupą nowicjuszy czy letnich świętych. Jezus badał serca ludzi, którzy byli ugruntowani w prawdzie ewangelii. Ale wskazał, że coś było głęboko nie w porządku: „Jakoś we wszystkich waszych działaniach pozwoliliście, aby wasza pierwsza miłość zwiędła.”

Wierzę, że to ostrzeżenie do Efezjan jest przeznaczone dla każdego chrześcijanina żyjącego w tych ostatecznych dniach. Mówiąc prosto, Pan nam mówi, „Nie wystarczy to, żebyś się troszczył, dawał, było pilnym sługą, który zachowuje moralne standardy. Jeżeli w tym procesie twoja miłość do Mnie nie wzrasta, to zatraciłeś swoją pierwszą miłość.”

Zachęcam cię, żebyś sprawdził swoje serce dzisiaj i wrócił do swojej pierwszej miłości. Proś Boga o łaskę i siłę, żeby na nowo zacząć strzec swojej miłości do Chrystusa.

Download PDF