NIE MA NADZIEI NA ZWYCIĘSTWO W NASZEJ SILE | World Challenge

NIE MA NADZIEI NA ZWYCIĘSTWO W NASZEJ SILE

David Wilkerson (1931-2011)
June 7, 2018

Nawet jeżeli jesteś zbawiony – żyjąc pod przykryciem krwi Chrystusa i bezpieczny przez wiarę w Jego dzieło na krzyżu dla ciebie – możesz nadal mieć stałe walki, które toczą się w tobie. Wrogowie twojej duszy chcą ciebie pochłonąć i jesteś nadal zaangażowany w walkę z szatańskimi siłami i warowniami. Mamy uchwycić się mocy, która jest dostępna dla nas poprzez Nowe Boże Przymierze, ale ta siła przychodzi jedynie przez wiarę.

Prorok Izajasz ostrzegał Izrael, że nie ma możliwości zwycięstwa dla nich, jeżeli będą próbowali walczyć ze swoim przeciwnikiem w swojej własnej sile. Izajasza 31 maluje doskonały obraz bezradności, kiedy próbujemy prowadzić walkę z wrogiem według naszej własnej zdolności. Ja uważam, że ten rozdział jest typem i cieniem nieskuteczności naszych wysiłków dzisiaj, żeby pokonać pożądliwości, złe nałogi i obciążające grzechy poprzez poleganie na ludzkich pomysłach i ludzkiej pomocy.

Ten rozdział jest również dla nas przykładem tego jak w dniach ostatecznych grzech będzie się pomnażał. Pismo mówi, że społeczeństwo będzie się stawało coraz gorsze, a kościół będzie zalewany zwiedzeniami i demonicznymi doktrynami. Uważam, że to się już dzieje na naszych oczach. Hordy demoniczne opanowują wszystkie media i każdy rodzaj technologii, zalewając naszą kulturę zmysłowością i wszelkiego rodzaju perwersjami.

Jeżeli właśnie przechodzisz przez wielką walkę, musisz poznać słowo, które Bóg dał Zachariaszowi: „Nie dzięki mocy ani sile, ale dzięki Mojemu Duchowi, mówi Pan Zastępów” (Zachariasza 4:6).

„Bo głosem Pana [wróg] będzie pokonany” (Izajasza 30:31). Izajasz mówi, „Twój Pan obiecuje walczyć za ciebie. On to sprawi, że Jego głos będzie znany i to zmusi wszystkich waszych wrogów do ucieczki.”

Czy stawiasz czoła wrogowi, który jest zbyt potężny dla ciebie w tej chwili? Jeżeli tak, to proś Boga, żebyś umiał odłożyć swój miecz i zaufać Mu, że będzie walczył za ciebie.

Download PDF