CO ROBISZ, KIEDY JESTEŚ PRZYGNIECIONY? | World Challenge

CO ROBISZ, KIEDY JESTEŚ PRZYGNIECIONY?

David Wilkerson (1931-2011)
June 13, 2018

Temat dziękowania pojawił się u mnie podczas wielkiego osobistego ciężaru. Nagromadziło się tyle problemów, że powiedziałem do mojej żony, „Już mam dość. Jestem już u kresu wytrzymałości i chcę po prostu zniknąć!!

Użalając się nad sobą, zacząłem narzekać do Boga, „Panie, jak długo będziesz mnie trzymał w tym ogniu? Nie widzisz, jak zmęczony jest mój duch? Boże, kiedy mi odpowiesz?!

Nagle Duch Święty zstąpił na mnie i poczułem się zawstydzony. Szepnął mi do serca, „Dawidzie, po prostu zacznij mi teraz dziękować. Przynieś mi ofiarę dziękczynną za wszystko, co dla ciebie uczyniłem w przeszłości i co uczynię w przyszłości.

Dziękuj mi za rodzinę, zdrowie, służbę. Po prostu przynieś ofiarę dziękczynną, a wszystko będzie inaczej wyglądać. Będziesz miał pokój w walce i Ja będę błogosławił twoją duszę pewnością.”

Te słowa dotknęły mojego ducha, ale zastanawiałem się, co Pan miał na myśli przez „ofiarę dziękczynną.” Czytając Pismo Święte, zdziwiłem się, kiedy znalazłem tyle odnośników.

„Niechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!” (Psalm 107:22).

„Tobie złożę ofiarę dziękczynną I będę wzywał imienia Pana” (Psalm 116:17).

„Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach” (Psalm 95:2).

No i oczywiście, najbardziej znane miejsce w Biblii o dziękczynieniu: „Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!” (Psalm 100:4).

Kiedy nie masz gdzie się zwrócić, zwróć się do dziękczynienia! Dziękuj Bogu za jego przebaczenie, jego błogosławieństwa, jego obietnice, za wszystko, co uczynił i co będzie czynił. We wszystkim dziękujcie!

Download PDF