POKÓJ NA DZISIAJ POPRZEZ BOŻE SŁOWO | World Challenge

POKÓJ NA DZISIAJ POPRZEZ BOŻE SŁOWO

Carter Conlon
July 7, 2018

Może trudno ci jest zagłębiać się w Słowo Boże codziennie. Jednak Bóg może ci dać łaskę. To wszystko rozpoczyna się od prostej modlitwy: „Panie, czy pomożesz mi czytać Biblię? Czy pokierujesz moimi myślami według Twojej woli? Czy poprowadzisz mnie dalej niż doszedłem dotąd?”

Proponuję, żebyś zaczął od czytania od Ew. Mateusza do Księgi Objawienia w Nowym Testamencie, Psalmy i Przypowieści. Czytaj je dotąd, aż staną się częścią ciebie. Czytaj taki przekład, jaki lepiej rozumiesz. Możesz nawet kupić Biblie, które mają cztery czy pięć równoległych przekładów na jednej stronie, żebyś zrozumiał pełne znaczenie wersetu Pisma.

I nie zapomnij, masz nie tylko czytać Biblię, ale musisz wierzyć temu co czytasz! Jak jest napisane w Hebrajczyków 11:6, „Bo bez wiary nie można się podobać Jemu, gdyż ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają.” Niech to będzie wartościowy czas, który spędzasz z Bogiem, nawet jeżeli jest to tylko piętnaście minut, jakie możesz na to poświęcić rano. Przyjdź do Pana z otwartą Biblią i powiedz, „Ojcze, mów do mnie dzisiaj. Mów do mojego umysłu i do mojego serca. Prowadź mnie i strzeż. Pozwól mi widzieć w tym dniu jak Twoje Słowo mnie zachowa.”

A potem oglądaj co Pan zacznie robić! On otworzy dla ciebie Swoje Słowo. Zacznie cię prowadzić do miejsc, o których myślałeś, że nigdy tam nie dojdziesz i da ci siły, o których będziesz wiedział, że to nie są twoje siły. Nagle stwierdzisz u siebie większe pragnienie do Słowa Bożego. Uświadomisz sobie, że Bóg mówił do ciebie już wcześniej poprzez Pismo o tym co cię czeka. I dzień po dniu będziesz widział, że Jego Słowo jest żywe!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF