CUDOWNA MIŁOŚĆ OJCA | World Challenge

CUDOWNA MIŁOŚĆ OJCA

David Wilkerson (1931-2011)
July 3, 2018

Chrześcijanie, którzy poważnie traktują swoje chodzenie z Bogiem mają głębokie pragnienie aby lepiej poznać swojego niebiańskiego Ojca. Pismo wyraźnie mówi, „Boga nikt nigdy nie widział” (Jana 1:18). Wiemy, że Bóg jest duchem i jest On dla nas niewidoczny, więc jak możemy poznać Ojca? Wierzę, że częścią misji Jezusa na ziemi było to, aby objawić ludzką twarz Ojca dla nas.

Jezus powiedział swoim uczniom: „Gdybyście Mnie znali, to znalibyście też Mojego Ojca; i od teraz Go znacie i widzieliście Go” (Jana 14:7). To oświadczenie ich zdezorientowało i Filip nawet wykrzyknął, „Pokaż nam Ojca?” (14:9).

Wtedy Jezus zwrócił się do wszystkich uczniów z wspaniałą obietnicą: „Wtedy poznacie, że Ja jestem w Ojcu, a wy we Mnie, a Ja w was” (14:20). Jaka zdumiewająca rozmowa! Jezus mówił im,„Spójrzcie na Mnie. Czy nie widzicie, że Ja jestem Bogiem w ludzkim ciele? Jestem istotą Ojca – w naturze, istocie i charakterze. Przeze Mnie widzicie twarz Boga.”

Wyłania się tu wyraźny obraz: Bóg posłał Swojego Syna, żeby nam pokazał dokładnie jaki On jest. A więc, żeby poznać i zobaczyć Boga, musimy najpierw poznać i zobaczyć Chrystusa. To prawda, że Bóg ma dwie strony, gdyż jest On Bogiem sprawiedliwości, i musimy się bać Boga i odstępować od złego” (Przypowieści 3:7). Ale Jego drugą stroną jest dobroć i bezwarunkowa miłość. Widzimy to objawione w służbie Jezusa. Wszystko, co Chrystus powiedział i czynił objawiało dla nas cudowną miłość Ojca.

Download PDF