LICZY SIĘ TYLKO BOŻA OBECNOŚĆ | World Challenge

LICZY SIĘ TYLKO BOŻA OBECNOŚĆ

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Stary Testament jest wypełniony wieloma opisami błogosławieństw, które były udziałem do tych, którzy mieli z sobą Bożą obecność. Te historie mają na celu zachęcenie nas do szukania Bożej obecności w naszym życiu.

Boża obecność była tak ewidentna w życiu Abrahama, że nawet poganie wokół niego uznawali różnicę między swoim życiem a jego: „Abimelech . . . powiedział do Abrahama, 'Bóg jest z tobą we wszystkim co czynisz” (1 Mojż. 21:22). Ten pogański król mówił, Abrahamie, w tobie jest coś innego. Bóg ciebie prowadzi i błogosławi gdziekolwiek idziesz!”

Bóg obiecał Jozuemu, że nie ostoi się przed nim żaden wróg, kiedy jest z nim Boża obecność: „Nikt nie będzie się mógł tobie oprzeć przez całe twoje życie . . . Ja ciebie nie opuszczę ani nie zapomnę. Bądź mocny i odważny” (Jozuego 1:5-6). Kiedy Duch Boży jest obecny z nami, to możemy być mocni i odważni – ponieważ żaden wróg nie może nam zaszkodzić.

Bóg powiedział Gedeonowi: „Pan z tobą, mężu waleczny! . . . Idź w tej twojej sile, a wybawisz Izraela” (Sędziów 6:12,14). Bóg mówił, Gedeonie, w tobie jest siła tak potężna, że może wybawić Izraela. A tą siłą jest Moja obecność.” Nawet chociaż Gedeonowi brakowało odwagi, Bóg chciał mu udowodnić, że każdy człowiek może dokonywać wielkich rzeczy kiedy jest z nim Boża obecność.

Bóg ostrzegał Jeremiasza, że cały naród zwróci się przeciwko niemu i odrzucą jego proroctwa. Jednak Bóg obiecał, „Będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą; bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować i wybawić” (Jeremiasza 15:20). Bóg mówi, Nie ma znaczenia to, jeżeli cały naród zwróci się przeciwko tobie, Jeremiaszu. Liczy się tylko to, że Moja obecność jest z tobą. Bądź tego pewny!”

Szukaj Go całym sercem i pragnij Jego obecności w twoim codziennym życiu. Wtedy będziesz doświadczał tej niesamowitej chwały Bożej.

Download PDF