„NIE BÓJ SIĘ!” | World Challenge

„NIE BÓJ SIĘ!”

David Wilkerson (1931-2011)
July 5, 2018

Bóg nam nakazuje, żebyśmy się nie bali naszych wrogów. „Nie będziesz się ich bał” (5 Mojż. 7:18).

Dla Izraela „Ich” reprezentowało masywne, dobrze uzbrojone pogańskie narody, jakie napotykali w Ziemi Obiecanej. Dla nas dzisiaj „ich” reprezentuje każdy problem, kłopot i powalające trudności, jakie spotykamy w życiu.

Bóg mówi, że nie mamy się bać, więc nie jest potrzebne żadne inne wyjaśnienie. Bóg jest wszechpotężny i jest On świadomy jakim szatańskim twierdzom stawiamy czoła – każdej pułapki, próby i pokusy. Ale On nadal mówi: „Nie będziesz się bał nikogo z nich!”

Bóg powiedział Abrahamowi, człowiekowi żyjącemu w obcym kraju i otoczonym przez potężnych królów, żeby się nie bał. Abraham nie miał pojęcia gdzie będzie, ale Bóg obiecał, że będzie jego tarczą i wielką nagrodą (1 Mojż. 15:1). Bóg mówił Abrahamowi: „Będziesz stawiał czoła trudnościom, ale Ja ciebie ochronię w tym wszystkim.” A Abraham odpowiedział w taki sposób, że uwierzył Bożemu Słowu skierowanemu do niego: „I uwierzył Panu i zostało mu to poczytane jako sprawiedliwość” (15:6).

To samo słowo doszło do syna Abrahama, Izaaka. On również mieszkał we wrogim otoczeniu, otoczony przez Filistynów, którzy nienawidzili go i dokuczali mu. Chcieli go wyrzucić ze swojej ziemi i Pismo mówi, że Filistyńczycy zasypali studnie, jakie wykopał Abraham i zostawił dla Izaaka (zobacz 1 Mojż. 26:15). Izaak odczuwał konflikt przez całe swoje życie i chyba czasami musiał myśleć, „Boże, dlaczego mnie tu zasadziłeś?” Ale Bóg powiedział: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo” (26:24).

My jesteśmy również dziećmi Abrahama i Bóg daje tę samą obietnicę nam, jaką dał Abrahamowi i jego potomstwu: „Jeżeli jesteście w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą” (Galacjan 3:29). Nasz niebiański Ojciec widzi każdy krok naszego życia i pomimo wszystkich naszych kryzysów i trudności, poleca nam ciągle na nowo w Piśmie, „Nie bój się!”

Download PDF