CZY WIESZ, ŻE CHRYSTUS MIESZKA W TWOIM SERCU? | World Challenge

CZY WIESZ, ŻE CHRYSTUS MIESZKA W TWOIM SERCU?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3:16-17).

Paweł zaczyna tę część swojego listu od pytania, „Czy nie wiecie?” Jest to trochę dziwne pytanie, ponieważ chrześcijanie w Koryncie byli prawdopodobnie już od ośmiu lat wierzący, a on zadaje im jedno z najbardziej elementarnych pytań. „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą?” Być może oni nie byli w stanie zrozumieć tego faktu, chociaż Paweł już przedtem ich na ten temat nauczał.

Ja chciałbym też wam zadać takie pytanie. Czy naprawdę wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy jesteście pewni? Czy to jest utwierdzone w waszym sercu? Ten Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, tak chwalebny, cudowny, drogocenny, kochający, czysty i święty, wybrał miejsce do mieszkania i jest to miejsce w sercach tych, którzy są pokorni i skruszeni.

Jak to wpływa na ciebie, jeżeli wiesz, że ten Bóg wszelkiego stworzenia mieszka w tobie? Co to znaczy we wszystkich problemach i kryzysach w twoim życiu, w doświadczeniach i cierpieniach, przez które przechodzisz? Co ze smutkami w twoim życiu? Co z bólem?

Chrystus mieszka w tobie, objawiona obecność Boża. Ogień Boży, który prowadził i kierował ludem izraelskim, postanowił nie tylko iść przed tobą, ale powiedział, „Poczekaj chwilkę! Uchwyć się mnie albo ja przyjdę i zamieszkam w tobie.” Słup ognia, obłok, dym - On mieszka wewnątrz ciebie. Kierownictwo, prowadzenie, potencjał, moc, chwała, miłość, owoc Ducha.

Musimy prosić Ducha Świętego, by pomógł nam odzwierciedlać Boga w naszym stylu życia, w naszym uwielbieniu, doświadczeniach, w naszym codziennym chodzeniu z Nim.

Download PDF