ZMIENIONY NA JEGO PODOBIEŃSTWO | World Challenge

ZMIENIONY NA JEGO PODOBIEŃSTWO

David Wilkerson (1931-2011)
July 12, 2018

Pismo wyraźnie mówi, że każdy prawdziwy naśladowca Jezusa może widzieć i rozumieć chwałę Bożą. Nasz Pan objawia swoją chwałę wszystkim, którzy proszą i szukają jej gorliwie. Ja wierzę, że objawienie Bożej chwały przygotuje jego lud na przetrwanie nadchodzących dni.

Chwała Boża, to nie jest fizyczna manifestacja lub podniosłe uczucie, które cię ogarnia. Nie jest to też jakaś ponadnaturalna aura lub rozbłysk anielskiego światła. Boża chwała jest objawieniem jego natury i atrybutów!

Kiedy się modlimy, „Panie, pokaż mi swoją chwałę,” to tak naprawdę modlimy się, „Ojcze objaw mi kim jesteś.” Pan chce objawić nam to, jak on chce być poznany. Pan posłał Mojżesza do Izraela, nie dając mu pełnego objawienia, kim jest Bóg Izraela. Pan po prostu powiedział do niego, „Idź i powiedz, że posłał cię JA JESTEM.” Ale nie wyjaśnił, kim ten JA JESTEM był.

Ja wierzę, że Mojżesz dlatego wołał, „[Panie], pokaż mi swoją chwałę” (2 Mojż 33:18). Mojżesz miał głęboki głód poznania, kto to jest ten JA JESTEM - poznania jego natury i charakteru i Pan odpowiedział na jego modlitwę. Najpierw pouczył Mojżesza, by ukrył się w zagłębieniu skały, gdzie Bóg przyszedł do niego w prostym objawieniu - żadnych grzmotów, błyskawic, ani trzęsienia ziemi.

„Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (2 Mojż 35:6-7).

Bóg pozwolił Mojżeszowi zobaczyć Jego chwałę, by ten mógł być przemieniony przez ten widok. To samo odnosi się do nas dzisiaj. Bóg objawia nam swoją chwałę, byśmy szukając jej, mogli być przemienieni na jego podobieństwo.

Download PDF