Tror Du At Herren Vil føre Dig Igennem? | World Challenge

Tror Du At Herren Vil føre Dig Igennem?

David Wilkerson (1931-2011)August 6, 2019

Det vigtigste spørgsmål, som Guds folk står overfor i disse sidste dage, er: "Tror du, at Gud vil føre dig igennem? Tror du, at han kan gøre det nødvendige for at svare på dine bønner og imødekomme dine behov?" Det samme spørgsmål stillede Herren til de to blinde mænd, som bad ham om nåde og helbredelse. "Tror I jeg kan gøre det?" De sagde, "Ja, Herre…. og deres øjne åbnedes." (se Matt. 9:28-30).

Herren spørger dig, mig, menigheden, "Tror I, at jeg er i stand til lede og guide jer, og udføre min fuldkomne vilje i jeres liv? Tror I, at jeg stadig arbejder på jeres sag? Eller har der sneget sig nogle skjulte tanker ind i jeres sind om, at Gud har forladt jer og svigtet jer?" Gud er ikke primært interesseret i, at vi skal gøre noget stort for ham; han er mere interesseret i, at vi stoler på ham.

Nogle rastløse kristne ønsker at "forlade alt, og komme ind i en fuldtidstjeneste." Der er sågar nogle, som sælger deres hjem og virksomheder og drager med familien til en tjeneste på et eller andet udsted, uden at være ledt af Helligånden. Nogle gange er Gud med i sådanne planer, men for det meste er han ikke.

Min ven, Gud ønsker ikke at få noget af det, du ejer; han er ikke ude efter dit hus, din jord, din bil, eller andet jordisk gods. Nej! Han ønsker du stoler på ham, og han ønsker, du skal være grundfæstet i din tillid til ham. Han ønsker din lydighed; og Gud Ord siger tydeligt, at han finder behag i din tro.

"Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham." (Hebr. 11:6). Vær stille og stol på Herren. Fæstn dine øjne på ham og hav en fast tillid til ham. Gør du det, vil du finde glæde, hvile, ro i sjælen og være fri for frygt. Hvilken glæde det er, at være forvisset om, at du behager ham med din tillid.

Download PDF