REZULTATUL UNEI INIMI TRANSFORMATE | World Challenge

REZULTATUL UNEI INIMI TRANSFORMATE

Gary WilkersonSeptember 2, 2019

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 10:25). Cărturarii și fariseii s-au confruntat cu Isus și i-au contestat autoritatea în multe ocazii, dar acum un învățător al Legii s-a apropiat de El, fiind poate trimis de aceștia. Avocații sunt bine pregătiți în arta dezbaterii și, fără îndoială, acesta era bine pregătit și cu privire la legile Vechiului Legământ. Probabil că se aștepta ca Isus să înceapă să rostească unele dintre poruncile privind Sabatul cum ar fi spălarea mâinilor, mâncarea curată și necurată. Atâtea porunci! Și totuși care este cea care duce la viața veșnică?

Isus a răspuns la întrebarea avocatului cu o întrebare: „Ce este scris în lege? Cum citești în ea?” (10:26). Iar învățătorul Legii a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (10:27).  „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa şi vei avea viaţa veşnică.” (10:28)

Cu aceste cuvinte simple, Isus a îndepărtat povara tuturor regulilor și poruncilor și a prezentat cel mai minunat mesaj pe care le-ați fi putut auzi vreodată; acela care transformă viețile oamenilor.

Isus a menționat primul și cel mai important lucru: iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iar după ce vei intra într-o adevărată relație cu El, vei primi o inimă nouă, o inimă care poate fi mișcată de compasiune față de ceilalți. „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26). O inimă plină de bunătate și grijă față de ceilalți.

Nu-ți poți iubi niciodată aproapele în modul în care Isus ne iubește, dar iubirea pentru ceilalți este un rezultat al unei inimi schimbate. Când ești schimbat, poți spune ca psalmistul: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmul 40:8).

Download PDF