At Gennemskue en Efterligning | World Challenge

At Gennemskue en Efterligning

Gary WilkersonSeptember 9, 2019

"Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte Riget." (Ap. G. 20:25).

Paulus havde uophørligt undervist i evangeliet om Jesus Kristus. Han havde  undervist menighederne dag og nat. Han havde været udsat for alvorlig forfølgelse alle steder, og Helligånden havde vist ham, at han ville komme til at lide martyrdøden. Han samlede de ældste i menigheden i Efesus; og mens han viste sin kærlighed til dem, gav han dem også en meget vigtig instruks.

"Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt." (20:29-31).  Paulus kom med to advarsler: Falske mænd vil stå frem, og blandt jeres egne vil nogle tale falsk."

Falsk tale kan ligne sandheden, men har den egenskab, at den kan lede de troende væk fra sandheden. Selv en smule modifikation af teologien, en lille ændring i læren eller tåbelig ekstremisme kan få folk væk fra sandheden. Paulus tilbragte sit liv, med trofast at tale Guds Ord, så hans følgere kunne være i stand til at skelne mellem det sande og det falske. Han ønskede, at opbygge dem, så de kunne være stærke, således de ikke kunne rystes eller komme ud af kurs.

"Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget." (20:32). Paulus ønskede, at de ældste skulle gå tilbage til deres menigheder og sikre, at der blev undervist ordentligt i Guds Ord.

Vi lever i en Kristen kultur, som er kommet så langt væk fra kristendommen, at den knap nok kan genkendes. Jeg opfordrer dig til at læse Guds Ord, og vandre tæt med Herren, så du må vokse i evnen til at skelne. Når du kan skelne mellem det ægte og det falske, vil du ikke blive draget ind i noget, som er falsk.

Download PDF